Print this page

Funkcioneri kriju imovinu

 Funkcioneri kriju imovinu 

 

  Komisija za sprečavanje sukoba interesa Crne Gore je u prvih sedam mjeseci 2013. godine pokrenula prekršajne postupke protiv 362 javna funkcionera zbog konflikta interesa i kršenja Zakona o sprečavanju sukoba interesa, po različitim osnovama, ukupno 268, od kojih je 218 za lokalne javne funkcionere, a 50 za državne javne funkcionere (Prilog 1). Prekršajne kazne su iznosile ukupno 13.150,00 eura.

 

  Komisija podsjeća da je u 2012. godini prema Izvještaju o radu koji je podnijet Skupštini Crne Gore, a isti usvojila 29. jula 2013. godine, ukupno pokrenuto 442 postupka kod Suda za prekršaje za javne funkcionere od kojih su Organi za prekršaje riješili predmete za 295 javnih funkcionera (41 državnih i 254 lokalnih), sa novčanim sankcijama u iznosu od 16.530,00 eura.

PODIJELI