Print this page

Četvrtina krivičnih djela nepoznati počinioci, šestina su žene počinioci

Više nego je zanimljiva statsika krivičnih djela koje su počinioci izvršili tokom minule godine.
 Ono što prvo zapada u oči je to da je četvrtina, odnosno, više od hiljadu krivičnih djela ostalo nerazriješeno, jer se ne zna ko su počinioci.
 A statsitika MONSTATAS je sljedeća: U 2013. godini bilo je 4.613 prijavljenih poznatih punoljetnih počinilaca krivičnih djela, što je za 17,8% manje nego u 2012. Učešće osoba ženskog pola je 12,5%. Broj nepoznatih učinilaca krivičnih djela je 1 584, odnosno 25,6%.

Broj optuženih osoba u odnosu na prethodnu godinu manji je za 9,7%, a broj osuđenih osoba manji je za 8%. Učešće optuženih punoljetnih lica ženskog pola je 9,9%, a osuđenih punoljetnih lica ženskog pola je 9,1%.
Za krivična djela protiv imovine, koja su u 2013. bila najzastupljenija, udio prijavljenih iznosi 24,6%, udio optuženih iznosi 24,5%, a udio osuđenih iznosi 24,7%.
 
U toku 2013. godine, u Crnoj Gori podnešene su 224 prijave protiv maloljetnih lica, učinilaca krivičnih djela, što je za 8,2% više nego u 2012. godini. Učešće osoba ženskog pola je 4%. Broj optuženih maloljetnih osoba u odnosu na prethodnu godinu veći je za 9,5%, a broj osuđenih osoba veći je za 10,2%. Kod optuženih maloljetnih lica učešće osoba ženskog pola je 2,2%, dok je to učešće kod osuđenih maloljetnih lica 2,3%.
Za krivična djela protiv imovine, koja su u 2013. godini bila najzastupljenija, udio prijavljenih iznosi 62,6%, udio optuženih iznosi 57,2%, a udio osuđenih iznosi 56,1%.

PODIJELI