Print this page

Anex ugovora o zakupu Sveca prošao i kod akcionara

Dvanaestoj redovnoj Skupštini akcionara prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara (predstavnici Vlade Crne Gore, Fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje, predstavnici Udruženja akcionara, predstavnici Stratex development d.o.o.), članovi Odbora direktora, kao i članovi Menadžerskog odbora Društva.


Na predmetnoj Sjednici usvojeni su godišnji finansijski iskazi i izvještaji o poslovanju Društva za 2013. godinu, kao i izvještaj nezavisnog revizora za istu godinu.

Većinom glasova odbijen je predlog Odluke o stavljanju van snage Aneksa br.1 Ugovora o zakupu koji se odnosi na hotele Sveti Stefan i Miločer, kao i predlozi Odluka o isplati dividende iz Fonda rezervi društva te raspodjeli neto dobiti koji su bili kao tačke 3, 4 i 5.

Na Sjednici je pirhvaćena Odluka o prestanku mandata prethodnom sazivu Odbora direktora, i istovremeno je izabran novi sastav koji čine: Svetozar Marović, Dušanka Jeknić, Mirko Stanić, Ratko Vukotić i Tripko Krgović- ispred Udruženja akcionara.

Na predlog Predsjednika revizorskog odbora Hotelske grupe Budvanska rivijera, za reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva za 2014. godinu, izabrana je Eurorev- revizorska kuća iz Podgorice.

 

VEZANO: ANEKS pod znakom pitanja

 

foto: Aleksandar Aleksić

PODIJELI