Print this page

Preko 650 miliona eura predpristupne pomoći koje možemo iskoristiti

U crkvi Sv. Pavla u Kotoru organizovana je uspjela debata o mogućnostima korišćenja evropskih sredstava kroz tri nove programske cjeline, vrijedne preko 650 miliona eura, prenosi radio Jadran. Glavni pregovarač, ambasador Aleksandar Andrija Pejović je kazao da su pred lokalnim upravama u Crnoj Gori otvorene nove mogućnosti za korišćenje tih sredstava u narednih sedam godina.


Do sada je Crna Gora iskoristila preko 90 odsto sredstva koja su joj bila na raspolaganju u predpristupnim pregovorima. Zato ambasador vjeruje da će tako biti i za tri nove programske cijeline. Mada veća je konkurencija i komlikovanije apliciranje.
Debata u Kotoru je zaintrigirala brojne učesnike da razmišljaju kako doći do potencijalnih partnera s druge strane granice za saradnju u oblasti zaštite životne sredine, turizma, zapošljavanja socijalne inkluzije...


- Ovdje se radi o sredstvima za koje možemo podnositi zahtjeve mi, ali i druge zemlje u okruženju, na Mediteranu i Jugoistočnoj Evropi. Uključene su članice EU i tri kandidata, među njima i Crna Gora. Zbog toga je važno da budemo što boje obrazovani i informisani o mogućnostima i izazovima koji su pred nama - istakao je Pejović.


Sve je samo priprema za buduće članstvo Crne Gore u EU. U korišćenju evropskih fondova na primorju prednjače Kotor i opština Bar. Kotorska gradska biblioteka i čitaonica sa Dubrovačkim knjižnicama uspješno je realizoavla pojekart Gradovi i knjige, uvjerio se danas ambasador Pejović. Ali i oni koji već imaju iskustva s dobijanjem sredstava EU imaju dobre predloge. Tako su iz Bokeljske mornarice primjetili da se u alpliciranju traže bilansi koji koštaju koliko i aplikacija. A Biljana Gligorić iz NVO „Expeditio" primjetila je da opština ne koristi sopstvene resurse za efikasnije konkurisnaje s projektima:
- Čini mi se da su sve zahtjevniji i konkursi i aplikacijie i mislim da bi nam bilo jako korisno da se na neki način umrežimo i da opština bude koordinator tih umrežavanja.
No, neke primrorske opštine tek treba da se trgnu i iskorite svoju kulturnu i prirodnu baštinu da dođu lakše do evropskog novca, ukazao je ambasador Pejović.
- Vjerujem da primorske opštine imaju dosta mogućnosti, ne smao zbog toga što se nalaze na otvorenom području, gdje turizam privlači dosta ljudi, nego i zbog svog nalijeđa koje je izvor za lakši put do evropskog novca. Sada se nova šansa nudi i Herceg Novom, koji je grad na tromeđi kroz novi trilateralni program Crna Gora-Hrvatska-BiH. Herceg Novi treba da nađe partnere s druge dvije strane granice i iskoristi veliki programski projekat i višemilionska sredstva - poručio je Pejović.

 

izvor: radio Jadran

PODIJELI