Barović: Građani su neinformisani

Povodom raprava koje se vode u najavi donošenja Novog Zakona o morskom dobru , direktor Javnog preduzeća, Rajko Barović, je izjavio da: “U svakom slučaju, svakom upitu koje je ovih dana stigao od građana treba posvetiti dužnu pažnju, pogotovo kada je u pitanju pravno definisanje svojinskih prava.” Direktor Morskog dobra razumije bojazan koju su iskazali građani sagledavajući pojedine odredbe Prdloga teksta Zakona o morskom dobru kroz dvije aktuelne prizme od kojih se jedna Stav Vrhovnog suda, vezano za svojinski režim u zoni morskog dobra, a druga je vezana za radnu verziju Predloga izmjena Zakona o eksproprijaciji.

 

Nedovoljna informisanost građane dovodi (najblaže rečeno) do nedoumicu i to sa pravom. Zato Barović smatra da bi bilo dobro, makar i u "minut do dvanaest", kroz poslaničke amandmane i kroz određene inicijative, urgirati i djelovati kako bismo dobili jasan i precizan tekst Zakona o morskom dobru, koji će odredbama garantovati svojinska prava. Svojina je neprikosnoveno i zaštićeno pravo još od Rimskog perioda.“

„Podsjeća da Javno preduzeće nije adresa za ova pitanja,budući da su na izradi Zakonskih propisa bili zaduženi stručnjaci, koji su radili u skladu sa svojim službenim dužnostima i iskustvima uporednog prava, prije svega zemalja Mediterana i zemalja u okruženju. U skladu sa odlukama Vlade, nadležnosti i aktivnosti Javnog preduzeća su isključivo u domenu sprovođenja zakona.

Ukazuje i naglašava da je u dosadašnjoj praksi primjene Zakona o morskom dobru iz 1992.god. u skladu sa Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština CG, prioritetna djelatnost Javnog preduzeća bilo upravljanje morskim dobrom, zaštita, uređenje i unapređenje korišćenja morskog dobro. U postupanju Javno preduzeće je prije svega upravljalo državnom imovinom i nije diralo u svojinska prava upisana u katastarkoj evidenciji u zoni morskog dobra. Navedeno je posledica činjenice da je pitanja imovinskih prva i svojina pored Ustava, uređeno Zakonom o svojinsko pravnim odnosima i Zakonom o državnoj imovini.

U periodu od osnivanja, Javno preduzeće zaključivalo je samo i isključivo ugovore o korišćenju morskog dobra za obavljanje privredne ili druge dozvoljene djelatnosti, znači samo ugovore koji su vezani za ostvarivanja prihoda na osnovu obavljanja djelatnosti u zoni morskog dobra a ne i za redovno korišćenje.

U čitavom periodu postojanja, Javno preduzeće je postupajući saglasno zakonskim propisima ispoštovalo upisana prava na nepokretnostima u zoni morskog dobra, svih vlasnika i korisnika.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je zaduženo za sprovođenje zakona, ali je u svakom trenutku, i u okviru svojih nadležnosti, otvoreno za pitanja i sugestije zainteresovanih građana. U tom smislu, Javno preduzeće je otvoreno za pitanja svih zainteresovanih građana i uzima (i uzeće) učešće u javnim raspravama, iako napominjemo da su ovlašćenja ovog preduzeća ograničena na sprovođenje zakona i odluka Vlade.

foto: Miloš Ćetković

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja