7 budvanskih plaža na tenderu

Javno preduzeće „Morsko dobro“ objavilo tender za zakup kupališta


Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavilo je juče javni poziv za zakup sedma budvanskih kupališta od Jaza do Buljarice. Kako se navodi u tenderu 29. decembra biće organizovano javno otvaranje pristiglih ponuda. Primorske novine objavljuju javni poziv sa svim uslovima koje potencijalno zainterosavni zakupci moraju da ispune .

1. U Budvi, istočni dio plaže Jaz, u dužini od cca 80.00 m1/površine 1700.00 m2, središnji dio nekadašnje nudističke plaže, između dva susjedna zahvata 2B i 2C2, dio kat. parcele 553 K. Prijevor I, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 2C1u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Budva za period 2016-2018. god.

Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta nisu planirani privremeni objekti.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 1.360,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €

2.U Budvi, plaža na sjeverozapadnom dijelu ostrva Sv.Nikola-Školj, ispred vlasničkih parcela, u dužini od 170.00 m¹, dio kat.parcele 3033 KO Budva, u zahvatu od granice kat.parcela 2973/1 i 2996 KO Budva u zaleđu, zapadno obodom plaže u dužini od 170.00 m¹, površine 985 m² sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 5B u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2016-2018.god.
Tip plaže:javno uređeno
U okviru kupališta planirani privremeni objekti na vlasničkim parcelama u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1.000,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €

3. U Budvi, dio Slovenske plaže u dužini od cca 80.00 m1/površine 1150.00 m2 ispod objekta „JRB“, zapadno od navoza donjom ivicom pješačke staze uz more u dužini od cca 80.00 m1, dio kat. parcele 3057 KO Budva, površine 1150m², sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 7A u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Budva za period 2016-2018. god,
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je slijedeći privremeni objekat:
konzervator i rashladna vitrina, lokacija br. 7.46
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište sa lokacijom za privremene objekte ): 5.420,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 2.500,00 €

 

4. U Budvi, dijela obale na samom istočnom kraju Slovenske plaže, uz donju ivicu šetališta obuhvatajući :-istočni kraj pješčane plaže, koji pripada dijelu kat.parcele 3061 KO Budva u zahvatu od pristaništa-mula zapadno osnovom šetališta u dužini od cca 58,00 m, -postojeće pristanište - mulo, -dio kamenite obale sa istočne strane mula u dužini od 25 m, sve sa pripadajućim akva prostorom, ukupne dužine od cca 83 m1, površine 1420 m2, kupalište označeno kao 10G u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Budva za period 2016-2018. god,
Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je slijedeći privremeni objekat:
montažni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija br. 10.23
dječji zabavni park lokacija označena kao 10.30
sezonsko pristanište, lokacija označena kao 10.18
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište sa lokacijom za privremene objekte ): 18.500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 5.000,00 €

5. U Buljarici, dio plaže Buljarica, u dužini od 65.00 m¹, dio kat.parcele 1833 KO Buljarica, u zahvatu od linije granice kat.parcela 1314 i 1317 KO Buljarica I zapadno obodom plaže u dužini od 65.00 m¹, površine 2340m², sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27K u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2016-2018. god.
Tip plaže: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat :
1) konzervator za sladoled, lokacija br.27.21
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište sa lokacijom za privremeni objekat ) : 1.290,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €

6. U Buljarici, dio plaže Buljarica, u dužini od 38.00 m¹, dio kat.parcele 1833 KO Buljarica I, u zahvatu od linije granice kat.parcela 1314 i 1317 KO Buljarica istočno obodom plaže u dužini od 38.00 m¹, površine 1444m², sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27L u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera za zonu morskog dobra u opštini Budva za period 2013-2015. god.
Tip plaže: javno uređeno
U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 577,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €

7. U Buljarici, dio plaže Buljarica, u dužini od cca 60m – 852m²,, dio kat.parcele 1834 KO Buljarica I, u zahvatu od linije granice kat.parcela 1245/4 i 1244/2 KO Buljarica sjeverno obodom plaže u dužini od cca 60m – površine 852 m², sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27M u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera za zonu morskog dobra u opštini Budva za period 2013-2015. god.
Tip plaže: javno uređeno
U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata.
Napomena: Nisu dozvoljene bilo kakve aktivnosti i radovi na uređenju kupališta (naročito betonski) koji bi prouzrokovali trajne promjene u prostoru.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 680,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €

 

foto: Aleksandar Aleksić 2017

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja