Print this page

Pogledajte koje ugostiteljske terase je moguće zakupiti

Morsko dobro objavilo tender

Javno preduzeće Morsko dobro objavilo je javni poziv za zakup terasa. Primorske novine objavljuju koje su se to terase našle na tenderu, a svi zaintersovani mogu da najkasnije do 19. janura dostave ponude.


1. privremena lokacija za terasu ugostiteljskog objektana dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 19.5 u Izmjeni i dopuni plana objekata privremenog karaktera u Opštini Budva, u površini od 14 m2 Početna cijena godišnjeg zakupa: 640,00 eura Bankarska garancija ne manja od : 500,00 eura


2. privremena lokacija za terasu ugostiteljskog objekta na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 19.13 u Izmjeni i dopuni plana objekata privremenog karaktera u Opštini Budva, u površini od 6m x 1.5m Početna cijena godišnjeg zakupa: 410,00 eura Bankarska garancija ne manja od : 500,00 eura


3. Privremena lokacija za terasu ugostiteljskog objekta na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 25.5 u Izmjeni i dopuni plana objekata privremenog karaktera u Opštini Budva, u površini od 60 m2 Početna cijena godišnjeg zakupa: 2.340,00 € Bankarska garancija ne manja od : 1.000,00 €

 

foto: Adnan Dautović

PODIJELI

Tagged under