Print this page

Na tenderu ugostiteljske terase na Svetom Stefanu i Petrovcu

Javno preduzeće Morsko dobro raspisalo je juče javni poziv za javno nadmetanje za zakup terasa u zoni kojom gazduje na području budvanske opštine. Javno nadmetanja biće održano 4. aprila. Pogledajte koje se terase i po kojoj cijeni godišnjeg zakupa, nalaze na javnom pozivu.2.1. privremena lokacija za terasu ugostiteljskog objektana dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan,  lokacija označena brojem 19.5 u Izmjeni i dopuni plana objekata privremenog karaktera u Opštini Budva, u površini od 14 m2

Početna cijena godišnjeg zakupa: 640,00 eura
Bankarska garancija ne manja od : 500,00 eura

2.2. privremena lokacija za terasu ugostiteljskog objekta na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan,  lokacija označena brojem 19.13 u Izmjeni i dopuni plana objekata privremenog karaktera u Opštini Budva, u površini od 6m x 1.5m

Početna cijena godišnjeg zakupa: 410,00 eura
Bankarska garancija ne manja od : 500,00 eura

2.3. Privremena lokacija za terasu ugostiteljskog objekta na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac,  lokacija označena brojem 25.5 u Izmjeni i dopuni plana objekata privremenog karaktera u Opštini Budva, u površini od 60 m2

Početna cijena godišnjeg zakupa: 2.340,00 €
Bankarska garancija ne manja od : 1.000,00 €

 2.4. Privremena lokacija za terasu ugostiteljskog objekta  na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac,  lokacija označena brojem 25.10 u Izmjenama i dopunama plana objekata privremenog karaktera u Opštini Budva, u površini od 30 m2

  Početna cijena godišnjeg zakupa: 1.170,00 €
Bankarska garancija ne manja od : 1.000,00 €

 

Foto: Miloš Ćetković

PODIJELI

Tagged under