Print this page

Saniraju oštećenja na obali

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je sa prvim aprilskim danima otpočelo radove na sanaciji oštećenja nastalih na obalnoj/pomorskoj infrastrukturi. Trenutno su u toku intezivni radovi na rekonstrukciji tzv. “Zaječarskog” mula u Baošićima, demontaža oštećenihdjelova samog mula i postavljanje oplate kako bi se izvršilobetoniranje ivičnih zidova pristaništa. 

 
Rok završetka ovih radova je 30 radnih dana, tako da seočekuje da radovi budu gotovi već početkom narednogmjeseca. Za rekonstrukciju ovog pristaništa Javno preduzećeje izdvojilo 39.842,42 eura.

Nastavak radova na rekonstukciji oštećenih pristaništa počinje već od naredne sedmice, i to na pristaništu u Žanjicu uvrijednosti 44.288,24 eura, pristaništu i mandraću u Baošićima u vrijednosti 9.362,13, potom pristaništu ilokalnom mandraću u Kumboru u vrijednosti 14. 734,75 eura, a u planu je i sanacija mula “Bazdanj” na Obali Đuraševića u Tivtu i pristaništa Muo u Kotoru.
Javno preduzeće je prethodno za svaki objekat obalneinfrastrukture naručilo izradu Elaborata iz kojih se jasno vide oštećena i smjernice za njihovu kvalitenu sanaciju.

Paralelno sa ovim radovima Javno preduzeće kreće sa hitnim sanacijama potpornih zidova, oštećenja na šetalištima istazama duž cijelog primorja, a potom i prihranjivanju pješčanih plaža, kako bi na vrijeme i spremno dočekali novu ljetnju sezonu.

PODIJELI

Tagged under