Na tenderu plaže na Školju i Buljarici

Javno preduzeće Morsko dobro objavilo je juče tender za zakup pet kupališta na području Budve. Pogledajte uslove:

4.1. Budvi, plaža na sjeverozapadnom dijelu ostrva Sv.Nikola-Školj, ispred vlasničkih parcela, u dužini od 170.00 m¹, dio kat.parcele 3033 KO Budva, u zahvatu od granice kat.parcela 2973/1 i 2996 KO Budva u zaleđu, zapadno obodom plaže u dužini od 170.00 m¹,  sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 5B u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva  za period 2016-2018.god.
Tip plaže:javno uređeno
U okviru kupališta planirani privremeni objekti na vlasničkim parcelama u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1.080,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €

4.2. U Buljarici, dio plaže Buljarica ispod auto kampa, u dužini od 100 m¹/površine 3792 m 2, dio kat.parcele 1833 KO Buljarica, u dužini od 100.00 m¹ u zahvatu od istočne granice susjednog korisnika (kupalište 27G ) obodom plaže istočno u dužini od 100.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27H u Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2016-2018. god.

Tip plaže: javna/uređena
U okviru kupališta nisu planirani privremeni objekti.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 2.123,52 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00  €

4.3. U Buljarici, dio plaže Buljarica ispod auto kampa,u dužini od 50.00 m¹, dio kat.parcele 1833 KO Buljarica, u zahvatu od istočnog kraja/ograde auto kampa u zaleđu plaže,  zapadno obodom plaže u dužini od 50.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27I u  Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2016-2018. god.
Tip plaže: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:
1)  konzervator za sladoled i rashladna vitrina, lokacija br.27.18
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište sa lokacijom za privremene objekte ): 2.662,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od :  1.000,00  €

4.3. U Buljarici, dio plaže Buljarica, u dužini od  65.00 m¹, dio kat.parcele 1833 KO Buljarica, u zahvatu od linije granice kat.parcela 1314 i 1317 KO Buljarica I zapadno obodom plaže u dužini od  65.00 m¹, površine 2340m², sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27K u  Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2016-2018. god.
Tip plaže: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat :
1)  konzervator za sladoled, lokacija br.27.21
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište sa lokacijom za privremeni objekat ) : 1.290,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od :  1.000,00 €

4.4. U Buljarici, dio plaže Buljarica, u dužini od 38.00 m¹, dio kat.parcele 1833 KO Buljarica I, u zahvatu od linije granice kat.parcela 1314 i 1317 KO Buljarica  istočno obodom plaže u dužini od 38.00 m¹, površine 1444m², sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27L u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera za zonu morskog dobra u opštini Budva za period 2013-2015. god.
Tip plaže: javno uređeno
U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 570,00    €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00   €


4.5. U Buljarici, dio plaže Buljarica, u dužini od cca 60m – 852m²,, dio kat.parcele 1834 KO Buljarica I, u zahvatu od linije granice kat.parcela 1245/4 i 1244/2 KO Buljarica sjeverno obodom plaže u dužini od cca 60m – površine 852m², sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27M u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera za zonu morskog dobra u opštini Budva za period 2013-2015. god.
Tip plaže: javno uređeno
U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata.
Napomena: Nisu dozvoljene bilo kakve aktivnosti i radovi na uređenju kupališta (naročito betonski) koji bi prouzrokovali trajne promjene u prostoru.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 680,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od :  500,00 €

 

foto: Jugoslav Belada

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja