Print this page

Fondacija Budva šalje prvog studenta na edukaciju u Sao Paolo

Pored brojnih aktivnosti koji se realizuju na lokalnom nivou, obavještavamo javnost da je Fondacija Budva intenzivirala saradnju u međunarodnom formatu.

Fondacija šalje Ivanu Srećković na obuku političkog aktivizma u školi „International Course on Political Training for Political Educators“ u trajanju od 45 dana u Sao Paolo u Brazilu. Riječ je o petom kursu za političke edukatore, a zadovoljstvo nam je što je Ivana prva participantkinja sa prostora Balkana, koja ima priliku da pohađa isti. Prethodne četiri generacije okupile su oko 300 učesnika koji su predstavljali oko 70 organizacija iz tridesetak zemalja u cilju okupljanja aktivista iz organizacija sa svih kontinenata. Kurs omogućava političku edukaciju aktivista i formiranje kadra koji će zahvaljujući usavršavanju biti u mogućnosti da organizuje škole i programe političke edukacije u lokalnim organizacijama.

Program kursa uključuje teorijske studije i teme kao što su: međuodnos klase, pola i rase; istorijski pregled klasne borbe; političku filozofiju i političku ekonomiju; hegemoniju i klasnu borbu; imperijalizam i kolonijalizam; i tako dalje. Pored teorijskog dijela, program obuhvata i sedmodnevnu terensku posjetu, gdje će participanti moći i da se uvjere u probleme i sistem u Brazilu i da primijene stečena znanja.


Ovo usavršavanje omogućiće organizovanje različitih aktivnosti na više političkih tema, kao i dalju političku edukaciju mlađih naraštaja u našoj zemlji, te pored formalnog obrazovanja, omladina u Crnoj Gori moći će iz prve ruke da se upozna sa različitim političkim teorijama i temama, a sve kroz znanje koje će naša participantkinja steći u Južnoj Americi.

PODIJELI

Tagged under