Print this page

Morska voda kvalitetna za kupanje

Morska voda na Crnogorskom primorju je sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju. To pokazuju Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo.

“ Rezultati su pokazali su da je na 93 kupališta kvalitet morske vodebio K1 klase, dok je na sedam kupališta bio K2 klase. Ovi rezultatipotvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištimaodličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju” naveli su u Morskom dobru

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj na njih 14 voda je bilaodličnog kvaliteta, dok je na dva kupališta bila klase K2. U Barukvalitet morske vode je na svih 12 kupališta bio K1 klase. Na području opštine Budva, na svih 27 lokacija voda je bilakategorije K1, isto kao i u opštini Tivat gdje je na svih 9kupališta voda bila K1 klase. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na jednoj kvalitetbio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali HercegNovog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 17 kupališta, dok je na preostala 4 kupališta voda bila klase K2.

 

foto: Jugoslav Belada

PODIJELI