Print this page

Prva ovogodišnja brend kampanja Hrvatske fokusirana na pet tržišta

Hrvatska turistička zajednica pokrenula je prvu ovogodišnju brend kampanju koja će se do 17. februara sprovoditi na ukupno pet emitivnih tržišta među kojima su Njemačka, Britanija, Holandija, Švedska i Španija.

Aktivnosti u sklopu kampanje biće sprovođene putem društvenih mreža Facebook, Instagram i Twitter, kanala na YouTubeu, a tu su i aktivnosti display oglašavanja.

Osnovni cilj brand kampanje je podizanje prepoznatljivosti brenda Hrvatska kao atraktivne turističke destinacije zbog čega se u ovim kampanjama primarno komuniciraju najznačajniji hrvatski turistički proizvodi, kao i najprepoznatljivije turističke destinacije i znamenitosti.

Prvu ovogodišnju brand kampanju pokrećemo s ciljem zadržavanja pozitivnih trendova u ovoj godini, odnosno s ciljem daljnjeg pozicioniranja naše zemlje kao atraktivne cjelogodišnje destinacije. Prilikom sprovođenja ove kampanje fokus nam je na promociji proizvoda kao što su sunce i more, kultura, eno-gastro i aktivni turizam. Riječ je o segmentima ponude koji su najtraženiji na navedenim tržištima i koji mogu biti motiv dolaska većeg broja gostiju“, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, dodavši kako su i u toku nastupi na brojnim turističkim sajmovima na tržištima poput Njemačke, Holandije i Austrije.


Hrvatska turistička zajednica tokom 2019. godine će sprovoditi četiri glavne promotivne kampanje, odnosno dvije kampanje za promociju pred i postsezone te dvije brand kampanje. Produkcija i sprovođenje kampanja provodi se po tržištima prema definisanim medija planovima te smjernicama postojećeg krovnog komunikacijskog koncepta.


Uz glavne kampanje Hrvatske turističke zajednice, u 2019. godini produciraće se i materijali za nautičku, naučnu i kongresnu kampanju te za B2B kampanju koju sprovode predstavništva.

PODIJELI