Print this page

Akcije sakupljanja i selektovanja otpada iz mora realizovane u okviru projekta “WELCOME”

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u saradnji sa NVO “Zelena mreža – Green net” je tokom protekle sedmice realizovalo četvrtu u nizu aktivnosti sakupljanja i selektovanja otpada iz mora sa izabranih plaža, u okviru projekta “WELCOME”, Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru.


Akcije sakupljanja i selektovanja otpada sprovedene po unaprijed definisanim transektima na djelovima Velike plaže u Ulcinju, Bečićke plaže u Budvi i plaže Igalo u Herceg Novom, započete u 2018. godini nastavljene su i u 2019. godini. Otpad sa ovih plaža je selektovano sakupljan kako bi se omogućilo recikliranje materijala kao što je drvo, plastika, staklo i aluminijum. Prvi rezultati četvrtog u nizu istraživanja otpada sakupljenog na gore pomenutim plažama pokazuju da količine i vrste otpada variraju te da je na svim plažama dominantan otpad plastika. Najviše otpada sakupljeno je u Herceg Novom gdje je pored plastike zabilježena i najveća količina prirodnog drveta. U poređenju sa Herceg Novim i Ulcinjom najmanje otpada, i ovog puta, sakupljeno je u Budvi. Naredna istraživanja će svakako omogućiti dalju kvantitativnu i kvalitativnu analizu i dobijanje mjerodavnih podataka o otpadu iz mora.


Otpad sakupljen u ovim akcijama će dalje biti analiziran i kategorisan od strane Instituta za biologiju mora, koji je ravnopravan partner u projektu “WELCOME”. Rezultati istraživanja će omogućiti praćenje otpada iz mora tokom 2 godine kao i poređenje podataka i identifikaciju vrste i porijekla otpada koji na plaže dolazi iz mora i ušća rijeka

PODIJELI