Ponovljeni tenderi za 17 budvanskih plaža

Javno preduzeće Morsko dobro ponovilo je tender za zakup 17 budvanskih plaža od Jaza do Buljarice koje u prvom javnom pozivu nijesu dobile zakupce. Pogledajte koja kupališta su ponovo ponuđena :


1. U Budvi, zapadni dio plaže Jaz, u dužini od 60 m¹/površine 1200 m2,  dio kat. parcele 553 KO Prijevor I, u zahvatu od granice kat. parcela 44 i 45 KO Prijevor I u zaleđu plaže, istočno obodom plaže  u dužini od 60.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 1B u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U      okviru  kupališta   može se odobriti: terasa površine 60m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremene objekte): 4.380.00 €

2. U Budvi, središnji dio plaže Jaz, u dužini od 58 m¹/površine 2200 m2, dio kat. parcele 553 KO Prijevor I, u zahvatu od linije granica kat. parcele 82 i 83 KO Prijevor I u zaleđu plaže, istočno u dužini od 58.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 1F u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata
Minimalna cijena korišćenja/zakupa: 3.740,00  €

3. U Budvi, istočni dio plaže Jaz, ispod Žute grede, u dužini od 75 m1/površine 759 m2, dio kat.parcele 553 KO Prijevor u zahvatu od Rta,  ispod  kat. parcele 552 KO Prijevor  I, od  istočnog kraja Velike plaže Jaz zapadno obodom pješčane plaže u dužini od 75.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 2A u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.


Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti : plažni bar sa terasom, bar površine 10 m2 + tarasa 32 m2
                                                                       konzervator za sladoled, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremene objekte): 4.025,20 €

4. U Budvi, kupalište u dužini od 95 m1/950m2,  istočno od Malog pijeska-Malaja,  dio kat. parcele 553 KO Prijevor, ispod kat.parcela 542 KO Prijevor I u zaleđu, u zahvatu 6 metara od istočne granice kupališta 2D u dužini od 95 m1, sa  pripadajućim akva prostorom, lokacija označena brojem 2G u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta : kupalište posebne namjene ( nudističko)
U okviru kupališta može se odobriti : plažni bar sa terasom, bar površine 10 m2 + tarasa 30 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat) : 2.460,00 €

5. U Budvi, kupališe na lokaciji Žuta greda u dužini od 40m1, ispod tunela,  dio kat. parcele 553 KO Prijevor, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena brojem 2F u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta : javno-izletničko
U okviru kupališta može se odobriti : plažni bar, bar površine 6 m2 bez tarase
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremene objekte) : 1.690,00 €
6. U Budvi,  plaža na sjeverozapadnom kraju ostrva Sv.Nikola-Školj, u dužini od 205 m1 + 40 m1+ 70 m1 / površine 6.300 m2+1000 m2+1300m2 ispred vlasničkih parcela, djelovi kat. parcela 3030 i 3032 KO Budva, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 5A u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Izabrani ponuđač dužan je da obezbijedi pristup kupalištu preko privatne parcele u zaleđu.

Tip kupališta : javno-porodično
U okviru   kupališta   planiran je  privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, označen  kao lokacija 3.1. u Programu
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 10.450,00 €
7. U Budvi, plaža na ostrvu Sv.Nikola-Školj, u dužini od 40m1 / površine 250 m2,  na sjeverozapadnoj strani ostrva  sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 5A2 u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Tip kupališta : javno-izletničko
U okviru       kupališta     nije    planirano   postavljanje  privremenih objekata
Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 500,00 €

8. U Budvi, na ostrvu  Sv.Nikola-Školj,  ispred   vlasničkih    parcela, u dužini od 33 m¹/300m2, dio kat.parcele 3037 KO Budva, u zahvatu od lnije granice kat.parcela 2973/10 I 2973/11 KO Budva u zaleđu, zapadno u dužini od 33 m1, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 5D u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta :javno-izletničko
U  okviru   kupališta   može se odobriti: ugostiteljski objekat sa terasom, objekat P=12 m2 + terasa P=15 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 2.924,00 €
9. U Bečićima, dio Bečičke plaže i obale ispod Sv.Tome, u dužini od 85 m¹/površine 2.500 m2, obuhvatajući plažu, dio kat.parcele 1448 KO Bečići, od zapadne strane Kukačkog potoka zapadno   donjom   ivicom    šetališta do Rta  i dio obale na kat.parceli 1045/2 KO Bečići u zahvatu privremene lokacije u zaleđu, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 14A u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti: konzervator za sladoled, 1 kom
Uz kupalište planirana je montažno demontažni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija 9.3 u Programu
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremene objekte): 26.695,00 €

10. U Rafailovićima, plaža Đevištenje, u dužini od 80 m¹/ površine 484 m2, dio kat.parcele 1448 KO Bečići i dio obale u zaleđu, dio kat.parcele 1428 KO Budva, u zahvatu privremene lokacije, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 16A u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
Uz kupalište planiran je  montažno demontažni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija 10.28 u Programu
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 6.776,00 €

11. U Svetom Stefanu, dio istočne plaže Sveti Stefan, u dužini od 105 m¹/ površine 3084 m2, dio kat. parcele 1883 KO Sveti Stefan, u zahvatu od ulaza-stepeništa kod objekta „Pod murvom“ zapadno osnovom plažnog zida, u dužini od cca 105.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom,  lokacija označena kao 21C u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti:plažni bar, bar površine 15 m2 bez terase
                                                                     konzervator za sladoled, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa(za kupalište i privremene objekte): 13.435,00  €

12. U Svetom Stefanu, plaža   istočno  od   kampa  Crvena glavica, u dužini od 60 m¹/površine 480 m2, dio kat.parcele 1890 KO Sveti Stefan, u uvali sa zapadne strane lokaliteta Među ponte, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 22A1 u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: kupalište posebne namjene (nudističko)
U okviru kupališta može se odobriti: rashladna vitrina, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat ): 1.213,00 €

13. U Svetom Stefanu,u Reževićima plaža Galija, istočno od kampa Crvene glavica na lokaciji istočno od Rta Mala Ponta  u dužini od 120 m¹+130 m1/površine 1420 m2+ 1050 m2, dio kat.parcele 1891 KO Sveti Stefan i kat.parcele 1 KO Reževići, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena brojem 22B i B1 u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip plaže: javna-porodična
Uz kupalište planiran je: nepokretni privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija 14.3 u Programu
                                               nepokretni privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija 14.4 u Programu
                                               nepokretni privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija 14.5 u Programu
                                               plutajući privremeni objekat-sezonsko pristanište, lokacija 14.2 u Programu
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremene objekte): 36.014,00 €

14. U Reževićima, plaža na lokaciji Smokvica, dva dijela u dužini od ukupno 45 + 30 m¹/površine 330 +300 m2, na dijelu kat.parcele 2705 KO Reževići I, sa istočne i zapadne strane rta na kat.parceli 2705 KO Reževići I,  sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena  kao 24D u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar sa terasom, bar površine 15 m2 + terasa 20 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 2.268 ,00 €

15. U Buljarici, središnji dio plaže Buljarica, u dužini od 20 m¹/površine 450 m2, dio kat.parcele 1833 KO Buljarica, u zahvatu od linije granice vlasničkih parcela 1282 i 1283 KO Buljarica u zaleđu, istočno obodom plaže u dužini od 20.00 m¹, lokacija označena brojem 27D1 u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta nije planirao postavljanje privremenih objekata
Minimalna cijena korišćenja/zakupa: 500 00  €

16. U Buljarici, središnji dio plaže Buljarica, u dužini od 25 m¹/površine 730 m2, dio  kat.parcele 1833 KO Buljarica, ispred grupacije stambenih objekata, od linije granice vlasničkih parcela 1289 i 1288 KO Buljarica u zaleđu, zapadno u dužini od 25.00 m¹, lokacija označena brojem 27E u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti: konzervator za sladoled, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 1.012,00  €

17. U Buljarici, dio plaže Buljarica, u dužini od 38 m¹/ površine 1444 m2, dio kat.parcele 1833 KO Buljarica I, u zahvatu od linije granice kat.parcela 1317/3 i 1317/4  KO Buljarica istočno obodom plaže u dužini od 38.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27L u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno- kupalište za pse
U okviru kupališta može se odobriti: konzervator za sladoled, 1 kom
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 877,00 €

Minimalne cijene godišnjeg zakupa date su bez uračunatog PDV-A.

 

foto: Jugoslav Belada

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja