Privremeno rješenje o radu do ispunjenja svih uslova

Na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je održan sastanak na temu izdavanja rješenja za rad privremenim objektima za tekuću turističku sezonu.

Pored direktora JP Morsko dobro Predraga Jelušića, sastanku je prisustvovao državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Damir Davidović i predstavnici lokalnih samouprava i lokalnih sekretarijata za privredu, izuzev predstavnika Opštine Herceg Novi.


Imajući u vidu činjenicu da se ove godine prvi put primjenjuje novi Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, da postupak pribavljanja odobrenja za postavljanje privremenih objekata predviđa ispunjenost više uslova i postupanje višeorgana, te da je obavljanje djelatnosti u privremenimobjektima sezonskog karaktera tj. da se djelatnost vršipretežno tokom turističke sezone, predstavnici JP Morsko dobro i Ministarstva održivog razvoja i turizma su uputiliprisutne predstavnike primorskih opština na institut“privremenog rješenja”, koji je sadržan u Zakonu o upravnom postupku.


Uvažavajući zahtjeve udruženja zakupaca privremenihobjekata u zoni morskog dobra i u zoni kojom gazdujuopštine, te cijeneći njihov doprinos zapošljavanju i dobrojnaplati prihoda na državnom i lokalnom nivou, samim tim idoprinos kvalitetu turističke ponude na crnogorskomprimorju, ocjenjeno je da za tekuću sezonu i do ispunjenjasvih uslova, objekti mogu poslovati uz privremeno rješenje o radu.


Na današnjem sastanku je naglašeno da zakupci privremenih objekata moraju završiti započete procedure koje su propisane Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Planom privremenih lokacija i pratećim aktima, za šta je krajnji rok 31.12.2019. godine.

Zakupci koji do tog datuma ne pribavesvu neophodnu dokumentaciju u skladu sa navedenimzakonskim rješenjima, neće moći da zaključe Anekse ugovorasa JP Morsko dobro za narednu godinu.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja