Print this page

Tender za zakup četiri popularna lokala, Morsko dobro očekuje zaradu od najmanje 80 hiljada

Javno preduzeće "Morsko dobro" objavilo je juče tender za zakup četiri atraktivne lokacije za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata u zoni morskog dobra u opštini Budva i to:

1. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni ugostiteljski objekat »Kralj«, na dijelu kat. parcela 2885,3057/1 i 2882/Vektra Boka korišćenje/ K.O. Budva, lokacija označena brojem 5.19 u Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=206m2.
*Predmetna lokacija se daje na korišćenje uz uslov da izabrani korisnik do 01.01.2020.god. obezbijedi nivo od minimum 4* .
Minimalna cijena zakupa: 25.137,00 €

2. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, ugostiteljski objekat sa terasom »Maxim«, na dijelu kat. parcele 474/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 9.2 u Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površina objekta P=57m2, terasa P=262m2.
Minimalna cijena zakupa: 23.715,00 €

3. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, ugostiteljski objekat sa terasom, na dijelu kat. parcele 1047/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 9.7 u Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine : šank P=11m2, kuhinja P=14.96m2, magacin P=3.76m2, površina terase P=99m2.
Minimalna cijena zakupa: 12.091,00 €

4. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, ugostiteljski objekat sa terasom, na dijelu kat. parcele 802 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.24 u Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površina objekta P=12.40m2, terasa P=117m2.
Minimalna cijena zakupa: 10.970,00 €

 

foto: Jugoslav Belada

PODIJELI

Tagged under