Print this page

Upisano 2.666 studenata, preostalo 821 mjesto na 16 fakulteta Univerziteta Crne Gore

U prvom upisnom roku Univerziteta Crne Gore, u kojem se prijavilo 3.459 studenata, na 19 fakulteta UCG upisalo se 2.666 studenata, na predviđenih 3.486 mjesta. Za II upisni rok preostalo je 821 mjesto na 16 fakulteta.

Popunjena su sva mjesta na Medicinskom fakultetu, na studijskim programima Medicina, Stomatologija, Primijenjena fizioterapija u Igalu, Visoka škola za medicinske sestre u Beranama.

Popunjena su mjesta i na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, s tim što se na ovom fakultetu očekuje odluka Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i Vlade Crne Gore o proširenju liste i odobravanje dodatnog broja kandidata koji su položili prijemni ispit, a nijesu se našli među prvih 50 na rang listi, kako je prvobitno Konkursom ograničeno.

Takođe, popunjena su sva mjesta na Fakultetu političkih nauka, na koji se prijavilo dvostruko više kandidata od predviđenog broja mjesta ograničenih Konkursom. Popunjena su mjesta na studijskim programima ovog fakulteta: Socijalna politika i socijalni rad, Medijske studije i novinarstvo, Politikologija i međunarodni odnosi.

Na svim ostalim fakultetima ima slobodnih mjesta, s tim što su popunjena mjesta na pojedinim studijskim programima: Primijenjeno računarstvo ETF-a, Nautika i pomorski saobraćaj PFK-a, Menadžment Ekonomskog fakulteta (u Podgorici i Bijelom Polju), Predškolsko vaspitanje, Pedagogija i Obrazovanje učitelja na Filozofskom fakultetu, Zaštita životne sredine na Metalurško-tehnološkom fakultetu, Pravne nauke u Podgorici, Računarske nauke i Računarstvo i informacione tehnologije Prirodno-matematičkog fakulteta.

Potpuna i detaljnija informacija o broju slobodnih mjesta na studijskim programima 16 fakulteta Univerziteta Crne Gore biće na sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me, a danas ( ponedjeljak, 8. jula) objavljena u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori.

PODIJELI