Print this page

Jaz u novom ruhu

Sekreterijat za investicije Opštine Budva završio je radove na kanalizacionoj mreži na Jazu, kao i na asfaltiranju ulice na predmetnoj dionici, a uskoro se očekuje i puštanje u rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.


Jedan od glavnih uzroka zagađenja na području plaže Jaz je nekontrolisano ispuštanje otpadnih voda iz fekalnih septičkih jama usled većih padavina kao i nesnosni smrad tokom ljetnje sezone, ovo je ujedno i bio uzrok velikog broja prijava od strane turista i mještana ovog područja.U cilju rešavanja višegodišnjeg problema Opština Budva je objavila tender za adaptaciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Jaz i pripadajuće kanalizacione mreže u vrijednosti od 120.000,00€, nakon čega su izabrani izvođač radova i nadzor na predmetnom objektu, istakao je sekretar Sekretarijata za investicije Mladen Mikijelj dodajući da je 31. maja ove godine, izvodjač uveden u posao sanacije objekta.Zajedno sa investitorom, izvodjačem i nadzorom izvršen je detaljan pregled objekta i sagledano je postojeće stanje.

Završeni su radovi na opravci šahti kanalizacione mreže i dodate kanalizacione cijevi za buduće priključke.

Na zahtjev mještana, od strane nadzora dat je predlog da se i preostali dio naselja poveže na kanalizacionu mrežu.

Vrijednost izvedenih radova na kanalizacionoj mreži iznosi 30.500,00€.Nakon završetka radova na kanalizacionoj mreži pristupilo se asfaltiranju ulice na predmetnoj dionici u vrijednosti od 70.000,00€.

Trenutno se izvode radovi na sanaciji samog postrojenja - remont postojećih pumpi i nabavka potrebnih djelova.

"Rok za završetak svih radova definisan tenderskom dokumentacijom iznosi 60 radnih dana, a dinamičkim planom radova završetak radova predviđen je 31. jula ove godine.

Po završetku svih radova neophodan je probni rad postrojenja i tehnički prijem objekta", zaključio je sekretar Sekretarija za investicije.

PODIJELI