Print this page

Terasa Astorije na licitaciji, početna cijena 20 hiljada

Javno preduzeće Morsko dobro raspisalo je juče javno nadmetanje za zakup ugostiteljskih terasa, na osnovu izmjena i dopuna privremenih objekata koje je donijela Vlada Crne Gore. prva na spisku ugostiteljskih terasa, koja će se naći na nadmetanju je terasa ugostiteljskog objekta »Astoria«, na dijelu kat. parcele 3047 K.O. Budva, lokacija označena brojem 4.31 u Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine: terasa1 P=172m2 , terasa2 P=240m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 19.872,00 €

Podsjećamo, vlansik Astorije je već postavio ugostiteljsku terasu, a kontrolori Morksog dobra su krajem juna prijavili nadležnim inspekcijskim službama.
nadmetanje će biti i za :
- Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat- terasa ugostiteljskog objekta »Stari Grad«, na dijelu kat. parcele 3047 K.O. Budva, lokacija označena brojem 4.32 u Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=140m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 6.440,00 €

- Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat- terasa ugostiteljskog objekta »Horizonti«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.6 u Izmjenama i dopunama programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P1=30m2 , P2=30m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 2.760,00 €

- Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.10 u Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=30 m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.380,00 €

PODIJELI