Poziv crnogorskim studentima i istraživačima za boravak u GSI/FAIR u Darmštatu, Njemačka

GSI iz Darmštadta (Helmholtz centar za istraživanje teških jona - Helmholtz Center for Heavy Ion Research) je renomirana međunarodna naučnoistraživačka ustanova osnovana 1969. godine. Riječ je o krupnoj istraživačkoj infrastrukturi za istraživanje teških jona, koja se bazira na tehnologiji akceleratora (kružnog i linearnog). Posebno je značajan doprinos GSI-ja u razvoju novih primjena u medicini i tehnologiji. Naime, u ovoj istraživačkoj ustanovi liječeni su prvi pacijenti putem metode tretmana tumora uz pomoć teških jona (karbona) još 1997. godine. U saradnji s međunarodnom istraživačkom zajednicom, postojeći akceleratorski kompleks biće značajno proširen zahvaljujući novom međunarodnom postrojenju za istraživanja antiprotona i jona (FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research), a koji ce biti jedinstven u svijetu po intenzitetu snopova jona.

GSI/FAIR u okviru programa GET_INvolved međunarodnim studentima i mladim istraživačima nudi stručnu praksu/obuku/istraživanje, a u širokom spektru oblasti, poput: biofizike, istraživanja materijala (uključujući nanomaterijale), terapije zračenja i zaštite od zračenja, tehnologije akceleratora, superprovodnika magneta, atomske fizike, fizike plazme, nuklearne fizike i hemije.  
 
U skladu sa članom 10, stav 2, tačka 3) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službeni list br. 80/10, 40/11, 57/14), Ministarstvo nauke Crne Gore u saradnji sa Helmholtz centrom za istraživanje teških jona –GSI i Postrojenjem za istraživanja antiprotona i jona –FAIR, objavljuje Poziv za program obuke i istraživanja u GSI/FAIR 2019 u Darmštatu, Njemačka.
 
Ovaj poziv omogućiće studentima i mladim istraživačima jedinstveno iskustvo rada na konkretnim naučnoistraživačkimprojektima FAIR-a, a čime će se omogućiti jačanje kapaciteta i podsticanje sinergije između Crne Gore i GSI/FAIR-a. 
 
Tokom trajanja stručne prakse/obuke/istraživanja, GSI/FAIR studentu/istraživaču nudi:
 
Mentorstvo;
Jedan naučni projekat u okviru prioritetnih oblasti Poziva;
Prostor za rad i pristup relevantnoj naučnoistraživačkoj opremi; i
Administrativnu podršku tokom boravka.
 
Uslovi za prijavljivanje: Podnosioci prijava mogu biti studenti Bachelor, Master ili doktroskih studija ili istraživači u oblasti prirodnih nauka, biologije, medicine ili inženjerskih nauka sa akreditovanih ustanova visokog obrazovanja/licenciranih naučnoistraživačkih ustanova u Crnoj Gori.
 
Prioritetne oblasti Poziva možete pogledati na sljedećoj web stranici:https://fair-center.eu/en/jobs-career/student/subjects.html 
 
Trajanje stipendije: 3 mjeseca
 
Finansiranje: Ministarstvo nauke i GSI/FAIR sufinansiraće troškove stipendije.
 
Stipendija obuhvata sljedeće troškove:
 
Troškovi života – 350 eura mjesečno za studente i 400 eura za istraživače (Ministarstvo nauke);
Međunarodni putni troškovi (Ministarstvo nauke);
Troškovi/Obezbjeđivanje smještaja (GSI/FAIR); i
Zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode i osiguranje odgovornosti (GSI/FAIR).
 
Dokumentacija potrebna za prijavljivanje:
 
Biografija na engleskom jeziku (poželjna Europass forma);
Obrazovna isprava/e (uključujući i stručne prakse) prevedena/e na engleski jezik uz ovjeru Haškim apostilom;
Motivaciono pismo; i
Putna isprava/Pasoš.
 
Način prijavljivanja: Podnosioci prijava mogu se prijaviti putem sljedećeg web portala:  www.fair-center.eu/get-involved-application 
 
Način izbora kandidata:
 
Proces izbora vrši se u tri faze:
 
1. Kandidati se moraju obavezno prijaviti elektronskim putem uz dostavljanje sve relevantne dokumentacije, nakon čega koordinator Programa obavještava one koji su ispunili uslove i koji prelaze u drugu fazu.
 
2. Evaluaciju prijava vrši Panel međunarodnih evaluatora, koji bira jednog, eventualno dva, studenta/istraživača, a koji će dobiti obavještenje o izboru od strane koordinatora Programa.
 
3. Izabrani kandidat/kandidati dobija/ju Rješenje o dodjeli stipendije od strane Ministarstva nauke Crne Gore, kao i Pozivno pismo u cilju regulisanja boravka u Njemačkoj.
 
Rok za prijavljivanje: 31. avgust 2019. godine

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja