Print this page

Morska voda dobra za kupanje

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 31. julado 04. avgusta pokazali su da je na 85% kupališta kvalitetmorske vode bio K1 klase, dok je na 15% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskimkupalištima dobrog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, tebezbjedna za kupanje i rekreaciju.Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj na njih 15 voda je bilaodličnog kvaliteta, dok je na jednom kupalištu bila klase K2. Kvalitet morske vode K1 bio je na 11 kupališta u Baru, dok je na2 kupališta kvalitet bio klase K2. U Budvi je, od ukupno 26kuplišta, kvalitet K1 bio na 23 lokacije dok je na preostale 3 bio kvalitet klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode u Tivtu, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 7 kupališta, dok je na2 kupališta voda bila klase K2. U opštini Kotor od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 zabilježen na 12 kupališta, a na 3 kupalištavoda je bila kvalitet K2. Analize kvaliteta morske vode na obaliHerceg Novog pokazale su kvalitet K1 na ukupno 17 kupališta, dok je na 4 kupališta voda bila klase K2.

PODIJELI