Print this page

U III upisnom roku na Univerzitetu Crne Gore ukupno predato 302 prijave

Prijave za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za 2019/20. godinu – u III upisnom roku predalo je ukupno 302 kandidata.

Raspored prijemnih ispita za fakultete i akademije koje ih organizuju kao dodatne uslove za upis, istaknut je na oglasnim tablama, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me, na stranicama fakulteta.

Prijemni ispiti će se održati , u petak i ponedjeljak, 30. avgusta i 2. septembra.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja će biti u utorak, 3. septembra 2019. godine, do 15.00 časova.

Upis studenata bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18)

Konkursom je raspisano 528 mjesta na 14 fakulteta Univerziteta Crne Gore.

PODIJELI