Print this page

SJUTRA PROMOCIJA PRVOG CRNOGORSKOG PELJARA

SJUTRA PROMOCIJA PRVOG CRNOGORSKOG PELJARA

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore najavio je da će se promocija Peljara, oficijelne nautičke publikacije, održati u srijedu, 2. oktobra, u Jaht klubu Porto Montenegra.

Peljar je rađen po standardima Međunarodne hidrografske organizacije IHO, ima oko 200 stranica i biće štampan na crnogorskom i engleskom jeziku u ukupnom tiražu od 1000 primjeraka.

U njemu će biti i tridesetak planova i karti važnijih luka, marina i pristana na Crnogorskom primorju i petnaestak karti sa tjesnacima, uvalama i svim ostalim djelovima akvatorija u kome su ucrtani važniji objekti, sidrišta i instalacije na dnu mora.

U pitanju je zaista važan dokument koji je neophodan kako bi se maksimalno iskoristili veliki potencijali Crne Gore u pomorstvu i turizmu. Inače, peljar je, uz pomorsku kartu, osnovno navigacijsko sredstvo kojim se pomorac, odnosno navigator, služi u pripremi plovidbe i za vrijeme njenog trajanja. Korišćenjem podataka iz peljara, on bira najpovoljniju rutu do određenog područja ili luke. U njemu su navedeni opšti podaci o moru, detaljna uputstva i smjernice za izbor rute, osnovna uputstva za sigurnu plovidbu, podaci o objektima za orijentaciju, vremenskim prilikama, morskim strujama i nivou mora. Iz njega se mogu dobiti podaci za plovidbu kanalima, uskim prolazima, tjesnacima i područjima opasnim za plovidbu. Jednom riječi, pomorac iz atlasa dobija podatke za prilaženje lukama, uplovljavnje, boravak u lukama, isplovljavanje, obavljanje lučkih operacija i usluga u lukama.

PODIJELI