Print this page

Kraljičina plaža na listi razvojnih projekata

Vlada je juče prihvatila Predlog za kandidovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma.

Uvršteni su sljedeći projekti: Izgradnja hotela „Breza“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja; Izgradnja hotela „Kraljičina plaža“, Miločer, Budva, po mješovitom modelu poslovanja; i Izgradnja hotela „Durmitor Hotel and Villas“, Žabljak, po mješovitom modelu poslovanja.


Na sjednici Vlade Usvojena je i Informacija u vezi sa zahtjevom privrednog društva „SUNRAF beach properties“ d.o.o. iz Podgorice za kandidovanje na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. U okviru diskusije potvrđen je predlog Ministarstva održivog razvoja i turizma da se ne prihvata prijava ovog projekta, imajući u vidu da je u postupku ocjene ispunjenosti uslova konstatovano da se objekat nalazi u odmakloj fazi izgradnje, a da je cilj Odluke da se podstakne razvoj novih projekata koji su u inicijalnoj fazi, čija bi se realizacija podstakla i osigurala ulozima lica koja ispunjavaju uslove za sticanje državljanstva prijemom, po osnovu realizacije posebnog programa ulaganja.

 

VEZANO: Vuksanović aminovao Statisovu Kraljičinu plažu koja je protivna Prostornom planu

PODIJELI