Kapela na čekanju

Glavna gradska arhitektica odbila je zahtjev Sekretarijata za investicija da da saglasnost na idjeno rješenje kapele na Jazu, navodeći da nije nadležna. Imajući u vidu da se radi o lokalnom objektu od javnog interesa nadležan za davanje dozvole Sekretarijat za urbanizam.

" Izgradnja objekata je planirana na dijelu katastarske parcele broj 517/2 KO Prijevor 2.


Parcela se nalazi na izlazu iz Budve između magistralnog puta Budva – Tivat i starog puta za Budvu. Teren je u blagom usponu od magistralnog puta ka starom putu. Dio parcele gdje se planira izgradnja kapele, u sjevernom- gornjem dijelu parcele, je trenutno neizgrađen i nalazi se u području sa veoma malom gustinom naseljenosti.Objekat je projektovan u svemu prema projektnom zadatku investitora za predmetnu parcelu i sa datim uslovima, kao i prema važedim propisima i standardima za ovaj tip objekata. Osmišljen je kao jedinstvena funkcionalna cjelina zajedno sa parternim uređenjem, tako da se prvenstveno obezbijedi nesmetana eksploatacija objekata.Objekat je javnog karaktera- kapela, namijenjen je za potrebe lokalnog stanovništva sa svim potrebnim pratećim sadržajima i uređenjem.Objekat je prizemni, slobodnostojedi, približno pravougaonog gabarita, spoljašnjih dimenzija 15.30m x 14.75m. Ukupna bruto površina objekta je 196.65 m2, a ukupna neto površina iznosi 171.52m . Svjetla visina prizemlja iznosi max 4.60m , a min 3.00 m, dok se sljeme nalazi na visini od 4.93 m. Objekat je izdignut 0.45 m u odnosu na nivo kote pristupnog platoa koji se nalazi na apsolutnoj koti +25.00 mnv", navodi se u idejnom rješenju.


Kapela se sastoji od prostorija za pokojnike odnosno tri salona koji imaju zasebne ulaze sa centralnog tijema i pratedih prostorija koje se nalaze u zadnjem dijelu objekta: hladnjače, toaleta za porodice i posjetioce, kuhinje i pomodne prostorije (ostava).

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja