Napokon iluminacija bedema

Opština Budva raspisala je javni poziv za izbor ponuđača za izradu tehničke dokumentacije za iluminaciju bedema Starog Grada Budve. Za ovu namjenu iz budžeta je izdvojeno je 14 hiljada eura. jedna od zahtjeva Mjesne zajednice "Stari grad" je da iluminaciija bude postvaljena i na dijelu bedema ka moru, te da bi na taj način Stari grada dobio na još većoj atraktivnosti.

U Javnom pozviu naznačeno je :


● 2 konceptualna rješenja lighting designa, koja bi se prezentovala stručnom timu, a nakon usvajanja jednog rješenja, radi se glavni projekat osvjetljenja bedema na onovu usvojenog rješenja. Projekat lighting design-a uključuje -jasno ucrtane pozicije svjetiljki,način povezivanja isprojektovanih svjetiljki
● 2 idejna rješenja sistema kontrole sa svim pripadajućim tipskim šemama
● Nakon izrade projekata osvjetljenjea, potrebno je izraditi I glavni projekat elektroinstalacija osvjetljenja zidina starog grada, sa priključkom na elektrodstributivnu mrežu nakon jednog usvojenog rješenja
● Potrebno je da projekat bude baziran na upotrebi svjetiljki nove tehnologije LED izvora svjetlosti, koje karakteriše velika eneretska efikasnost, dugovječnost, manji toškovi održavanja, minimalna emisja UV zračenja i mogućnost kontrole i upravljanja savremenim sistemima
● Prilikom odabira rasvjetnih tijela voditi računa o: stepenu mehaničke zaštite svjetiljke i stepenu mehaničke čvrstoće, o visokom stepenu otpornosti na povaćani nivo saliniteta u atmosferi, da projektovane svjetiljke imaju minimalno rasipanje svjetlosti u nebo (svjetlosno zagađenje), što je potrebno potvrditi odgovarajućim sertifikatima i atestima. Svjetiljke moraju imati min. 5 godina garancije.
● Projektovane svjetiljke moraju biti nekog od renomiranih svjetskih proizvođača arhitektonske rasvjete, sa referencama u oblasti ilumiancije kulturno-istorijskih objekata.
● Projektovati centralizovani sistem kontrole osvjetljenja, koji omogućava automatsko funkcionisanje sistema i programiranje različitih scenarija u skladu sa standardnim potrebama i specijalnim manifestacijama.

 

foto: Aleksandar Aleksić 2015

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja