U Kumboru se gradi luksuzni hotelski kompleks Portonovi. Kompanija „Azmont“ realizovala je postavljanje konstrukcije donjeg sela, a još sredinom maja počelo je nasipanje obale u zahvatu marine. Za radove u marini, pridodata je beogradska kompanija „Aqua Mont“. Postojeća torpedna rampa je srušena, obavljeno je i produbljivanje morskog dna i ugradnja prvih šipova. Radove na poboljšavanju terena izvodi i treća kompanija „Bauer“. Ono što je u toku su radovi na donjem selu, a u planu su i regulacija glavnog kanala kišne kanalizacije, a projektovanje hotela, saobraćajne i tehničke infrastukture u punom su jeku.

Kompanija Azmont Investments, koja u Kumboru gradi luksuzni turistički kompleks Portonovi, predstavila je najvažnije građevinske aktivnosti koje se odvijaju i odvijaće se u periodu od narednih četiri mjeseca.

Investitor je započeo proces građenja po osnovu dvije dozvole od Ministarstva održivog razvoja i turizma, koje su izdate u skladu sa poslednjim izmjenama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata: Dozvola za uklanjanje (rušenje) postojećih objekata na lokaciji kasarne “Orijenski Bataljon” u Kumboru i Zaključak Vlade Crne Gore kojim je data saglasnost investitoru za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa.

Na osnovu navedenih dozvola, Azmont Investments je krajem avgusta prethodne godine pristupio građenju objekata u skladu sa Zakonom i uklonio sve postojeće objekte, uključujući podzemna skloništa i rezervoare, materijale koji su klasifikovani kao opasni za životnu sredinu (azbest, ulja, naftni derivati, mineralna vuna, zagađeno zemljiste) kao i veliki broj neekspoldiranih ubojnih sredstava sa morskog dna i uradio remedijaciju cijelog kompleksa.

U skladu sa Zakonom, pripremni radovi obuhvataju ograđivanje gradilišta, izmještanje saobraćajnica i instalacija, saniranje terena, zemljane radove, postavljanje privremenih objekata, postavljanje privremene infrastukture itd. Investitor u kontinuitetu nastavlja sa građenjem, izvodeći navedene pripremne radove.

S obzirom na to da kvalitet zemljišta, odnosno uslovi za fundiranje, prema podacima dobijenim geotehničkim istraživanjima, pokazuju da su potrebni izuzetno veliki zahvati za obezbjeđenje stabilnosti budućih objekata, investitor sada obavlja ove radove i završiće ih do juna ove godine.

Zoran Arsenijević, direktor izgradnje luksuznog kompleksa Portonovi, saopštio je da investitor ima sve potrebne dozvole za izvođenje navedenih radova koji uključuju pet koraka. „Prvi korak je uklanjanje nekvalitetnog površinskog sloja zemljišta koje ne može da primi direktno opterećenje od objekata na površini od 120.000 m2, u prosječnoj dubini od 2,5 metra, što iznosi oko 300.000m3 iskopa. Uz ovu aktivnost neophodna je primjena obaranja nivoa podzemnih voda u prosjeku za jedan metar. Potom treba stvoriti radnu platformu za tešku mehanizaciju, nasipanjem šljunkovitog materijala i recikliranog drobljenog betona. Sledeći korak je izrada šljunčanih šipova dubine do 15 metara. U četvrtom koraku ćemo izraditi potporne konstrukcije za stabilizaciju kosina od krupnog drobljenog kamenog agregata u metalnim kavezima – gabionima. Nakon svih navedenih pripremnih radova, izrađuje se oko 5.000 šipova prečnika 800mm, i postavljaju na dubinu od 25-30 metara, što omogućuje izlivanje temeljne ploče a zatim i ostalih dijelova konstrukcije objekata”, objasnio je Arsenijević.

On je naveo da su u Azmontu željeli da objasne ovaj proces pripremnih radova, kako bi javnost bila upoznata sa onim što rade svakodnevno na terenu. „Svjedoci smo da se često samo okom vidljivi objekti percipiraju kao građenje, zbog čega i treba znati da se jednako  važni procesi moraju odraditi u pripremnoj fazi kako bismo osigurali punu stabilnost budućeg turističkog naselja Portonovi“, rekao je Arsenijević.

U narednom periodu će biti objavljeni i tenderi za izbor izvođača i podizvođača za zemljane radove, sanaciju tla, pobijanje šipova, radove uz marinu i obalni dio, elektro i vodoinstalaterski i kanalizacione radove, kao i zidove u vodi oko južne strane plaže.

Iz Azmonta su poručili još jednom da je ovo šansa za domaće firme da se prijave i uposle svoje kapacitet.

 

Proces pribavljanja građevinskih dozvola za nastavak izvođenja radova se takođe odvija u punom kapacitetu. Pokrenuta je aktivnost na pribavljanju ekološke saglasnosti za sve bitne zone kompleksa. Državna studija lokacije će biti na javnoj raspravi u prvoj polovini marta. Planira se pribavljanje prvih građevinskih dozvola u junu, što je u skladu sa planiranom dinamikom izvođenja radova i neće predstavljati smetnju za realizaciju projekta u zadatim rokovima. 

U Kumboru posla za tri hiljade radnika

Za izgradnju luksuznog kompleksa u Kumboru azerbejdžanska kompanija „Azmont investment“ traži 3.000 građevinskih radnika. S obzirom da su građevinski radnici deficitarna struka, „Azmont“ je spreman da otvori centre za obuku naših radnika u Nikšiću, Bijelom Polju i Pljevljima, piše Pobjeda.

Zvaničan početak radova u Komboru u Novembru

Radovi na izgradnji rizorta u Kumboru počeće u novembru a ovaj projekat, jedinstven u Evropi i vrijedan 500 miliona evra koje finansira Azerbejdžan, biće završen za tri godine i prve goste primiće 1.maja 2016, izjavio direktor projekta AZMONT INVESTMENTS - a Džejms Vilson za radio Herceg Novi. On je rekao da je u toku rušenje postojećih objekata, zbrinjavanje otpada sa izvozom onog koji je opasan, markiranje drveća, geološko ispitivanje tla, čišćenje morskog dna i drugi pripremni radovi.

Azmont dovodi stručnjake iz Britanije da izvide teren i more u Kumboru

Kompanija Azmont investments sjutra dovodi tim iz Velike Britanije, RPS Explosives Engineering Services, čijih će 10 stručnjaka obaviti izviđanje terena i mora u Kumboru kako bi utvrdili eventualno prisustvo neeksplodiranih ubojitih naprava.

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja