Morsko dobro dostavilo je Upravi za inspekcijske poslove još jednu prijaviu o nelegalnoj gradnji, na primorju, ovog puta na području barske opštine.
"Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Bar dana 17.01.2015. godine, konstatovali smo izvođenje radova bez građevinske dozvole na lokalitetu Utjeha. Na prostoru katastarske parcele 4085 KO Kunje izvedeni su radovi na probijanju puta prema plaži, dok se na stjenovitom dijelu vrši nasipanje i ravnanje prostora sa betoniranjem dijela obale površine 30-40 m2.", navodi se u prijavi.

Javno preduzeće Morsko dobro dostavilo je dvije prijave za neleganu gradnju na obali rijeke bojane

"Izvršenim obilaskom prostora u opštini Ulcinj, na lokalitetu desna obala rijeke Bojane, konstatovali smo izvedene radove na rekonstrukciji – izgradnji objekta bez građevinske dozvole.
Na lokaciji 187, lice Đakonović Cvetko je porušio svoj postojeći objekat od 13.12
m2 i sagradio novi objekat spratnosti P+1, površine cca 64 m2 (32 m2 u osnovi).
Kako se radi o radovima bez građevinske dozvole potrebno je izvršiti kontrolu prostora iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, u cilju utvrđivanja činjenica i vraćanja prostora u pređašnje stanje sa procesiuranjem predmeta prema pravosudnim organima", navodi se u prvoj prijavi.
nelegana gradanja izvodi se i na desnoj obali rijeke Bojane i to između objekata označenih brojem 52 i 53 u Evidenciji – Katalogu objekata na rijeci Bojani.
" Započeti su radovi na izgradnji novog objekta, bez građevinske dozvole. Na navedenoj lokaciji nn. lice je izvršilo postavljanje šipova na prostoru površine cca 60 m2, u cilju postavljanja – građenja objekta bez dozvole.Kako se radi o radovima bez građevinske dozvole potrebno je izvršiti kontrolu prostora iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, u cilju utvrđivanja činjenica i vraćanja prostora u pređašnje stanje sa procesiuranjem predmeta prema pravosudnim organima. ", ističu u Morskom dobru

U cilju informisanja javnosti, Institut za biologiju mora i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom štampali su edukativni materijal u vidu brošura i postera pod nazivom “Tražimo meduze”.

Svečana ceremonija dodjele priznanja “Plava zastavica” za 2014. godinu obilježena je na Svjetski dan zaštite životne sredine 5. jun na plaži hotela “Queen of Montenegro”. Na ceremoniji su govorili zamjenik direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Dragoljub Marković, direktorica hotela “The Queen of Montenegro”, Marina Gardašević, izvršni direktor NVO “Ekom”, Saša Karajović i državna sekretarka Ministarstva održivog razvoja i turizma Daliborka Pejović koja je i svečano podigla prvu Plavu zastavicu za ovu sezonu na plaži hotela “The Queen of Montenegro”.

Kako bi zaustavilo nestajanja plaža Mogren, u Pržnu, Petrovcu i Sutomoru, čija je pješčana masa u proteklih decenija usljed erozije i nekontrolisane gradnje u njihovom zaleđu, bukvalno prepoplovljena, JP “Morsko dobro” ove godine u svome planu je zacrtalo i izradu studije za pripremu projekta revitalizacije ova četiri popularna gradska kupališta.

Najfrekfentnija pješačka promenada od restorana Jadran do Savičića potok dobila je novi izgled. Javno preduzeće Morsko dobro koje finansira projekat rekonstrukcije šetališta, užurbano privodi radove kraju. 
Šetalište će dobiti i novu javnu rasvjetu.

Morsko dobro evidentiralo je nekoliko slučajeva uzurpacije i divlje gradnje u zoni uz samu obalu u Tivtu o čemu je obavijestilo Upravu za inspekcijske poslove.

Primorske novine objavljuju prijavu:

Izvršenom kontrolom dana 10.02.2014. godine na području opštine Tivat, konstatovano je da se na više mjesta izvode građevinski radovi bez odobrenja – građevinske dozvole.

Javno preduzeće Morsko dobro, pripremilo je ambiciozan plan investicija za ovu godinu, gdje je planirano takstativno šta će u kojoj od šest primorskih opština biti urađeno. Imajući u vidu da su minule godine od zakupa djelova obale zaradili šest miliona eura, od čega je polovina uplaćena lokalnim upravama, za očekivati je da i opštine sa svoje strane novaca dobijen od mora ulože u obnavljanje najatraktivnije zone.

Primorske novine donose Vam plan investicija Javnog preduzeća Morsko dobro za 2014.

- U opštini Herceg Novi planirano je uređenje obale i šteališta u Igalu od objekta "Stara banja" do RVI.

- U opštini Kotor  - uređenje obale u Dubroti na lokalitetu Sveti Stasije.

- U opštini Tivat - planirani su radovi na uređenju zaštićenog područja Solila, kao i realizacija projekta uređenja Pina

- U opštini Budva - planirana je realizacija projekta rekonstrukcije javne rasvjete na Slovenskoj plaži (II faza), postavljanje zaštitne mreže za osiguranje na pješačkoj stazi prema plaži Mogren, kao i učešće u realizaciji projekta izgradnje šetališne staze "Lungo mare " na Svetom Stefanu.

- U opštini Bar  -  planirano je uređenje šetališta u Čanju.

-U opštini Ulcinj - planirana je rekonstrukcija i uređenje mandraća na istočnom kraju Male plaže, Rt Ratislava, uređenje "Male skele" , radovi na rehabilitaciji dina na Velikoj plaži, radovi na produbljivanju ( uklanjanju pješačkog nanosa) u lučici Kacema, izrada studije poboljšanje funkcionisanja vezona lučice Kacema, izrada studije za pripremu izrade projekta izgradnje marine u kanalu Port Milena, paterno uređenje zaleđa Male plaže, revizija projekta uređenja r i revitalizacije "Borove šume" , adaptacija i održavanje postojeće trim staze na potezu hotel "Albatros" do rta Đerane.

Kada je riječ o tekućem održavanju i monitoringu po svim primorskim opštinama , planirana je sanacija djelova obale, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode, monitoring biodiverziteta mora, postvaljanje pristupnih rampi za ulazak u more za osobe sa posebnim potrebama., aktivnosti na stavljanju pristaništav u komercijalnu upotrebu i izrada studije za pripremu projekta revitalizacije plaža Mogren, Pržno , petrovac i Sutomore.

Javno preduzeće Morsko dobro, prihodovalo je minule godine iz izdavanja na korišćenje djelova obale, nevjerovatnih šest miliona eura, od kojih su tri miliona eura uplaćena na račune  šest lokalnih uprava od Ulcinja do Herceg Novog.

„Upravljanje plažama i kupalištima kao bitnom segmentu turističke ponude Crne Gore, predstavlja jedan od prioriteta Javnog preduzeća, koji pored uređenja, opremanja i standardizacije postojećih prirodnih i izgrađenih plaža, obuhvata i izgradnju i uređenje novih kupališta, saglasno planskim dokumentima. U 2013. realizovali smo sve planirane aktivnosti u dijelu ostvarenih prihoda, izgradnje, infrastrukture, održivog razvoja i zaštite morskog dobra“, kazao je direktor Rajko Barović na godišnjem skupu sa novinarima.

On je naveo da je prihodom od šest miliona eura po osnovu naknade za korišćenje morskog dorba značajno doprinijelo punjenju državne i opštinskih kasa.

„Time je obezbijeđen i novac za ulaganje u obalu, u cilju održivog razvoja i poboljšanja turističkih kapaciteta crnogorske obale. Prihodi od naknade za korišćenje morskog dobra raspoređuju se tako da 50 odsto pripada opštinama, a 50 odsto javnom preduzeću, što znači da je lokalnim upravama pripalo tri miliona eura. Ovogodišnji viši nego pozitivni rezultati javnog preduzeća, su važni u kontekstu opšteg finansijskog stanja u zemlji i negativnih rezultata poslovanja firmi“, ocijenio je Barović.

On je naglasio da je Služba za ustupanje tog javnog preduzeća, sprovela 18 javnih nadmetanja za ustupanje slobodnih djelova obale, kupališta i prirodnih lokacija, te sprovela 683 javnih postupaka.

„Tokom minule godine, eko priznanje Plava zastavica dobilo je 17 kupališta, dok je šest plaža bilo u pilot fazi programa. U dijelu zaštite, javno preduzeće ostvarilo je punu saradnju, posebno sa Upravom za inspekcijske poslove, policijom i tužilaštvom. Sve planirane investciije u 2013. relaizovane su ili započete u skladu sa planom investicija u saradnju sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i primorskim opštinama. Godinu za nama obilježilo je i otvaranje nove službe za pomorstvo, a sve u cilju upravljanja lukama od lokalnog značaja, dok je u postupku otvaranje novih kancelarija u Baru i Tivtu“, zaključio je Barović.

JP “Morsko dobro” planira značajne investicije na području kotorske opštine, a u toku je izrada planske dokumentacije i pribavljanje odobrenja za izradu pješačke staze i rasvjete u dužini od 2,1 kilometar, od Perasta do Risna, što bi trebalo da košta oko 800 hiljada eura.

U toku je javni tender za izradu glavnog projekta za uređenje i sanaciju nekoliko velikih ponti i mandraća na zapadnom dijelu Dobrote, ukupne površine oko 1300 metara kvadratnih, prenosi TV Boka.

Kada su u pitanju nove plaže koje planira da uradi JP “Morsko dobro” na kotorskoj obali, završen je glavni projekat i u toku je pribavljanje odobrenja za rekonstrukciju i sanaciju postojećeg kupališta na istočnom kraju Perasta, na lokaciji “Borići”, čija je predračunska vrijednost oko 400 hiljada eura.

Osim ovih projekata, u toku je revizija projekta i pribavljanje odobrenja za gradnju nove plaže u Risnu, na lokaciji od Doma slijepih do objekta “Stara Slanica” u dužini od 120 metara.

Predračunska vrijednost ovog projekta iznosi oko 750 hiljada eura, a namjera će se realizovati putem privatno-javnog partnerstva. Takođe, u planu je izrada nautičkih planova, kao i nabavljanje i postavka bokobrana na pristaništu Perast (cdm)

Page 9 of 10

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja