Print this page

Antun Kojović i njegovo djelo

Danas otpočinje 2-dnevni simpozijum Antun Kojović i njegovo djelo, u crkvi Santa Marija, u Starom gradu, sa početkom u 10 č.

Ideja realizacije ovog programa jeste da se jedan dio programa festivala „Grad teatar“ orijentiše i ka interdisciplinarnim teorijskim sagledavanjima kulture, umjetnosti i tradicije Crne Gore, sa akcentom na istorijat razvoja dramske umjetnosti i pozorišnog života. 

Stoga smo pažnju usmjerili ka nedovoljno iščitanom djelu Antuna Kojovića, učitelja, kanonika i hroničara grada Budve. Prvenstveno, razlog skretanja pažnje na neveliko djelo Antuna Kojovića jeste činjenica da je, između ostalog, i autor dva dramska teksta, igrokaza pisana u duhu karnevala, koje istorija književnosti poznaje kao „Smiješni razogovor ili mala komedija italijanska farsa o karnevalu godišta 1813. učinjena“ i „Smiješni razgovor ili mala komedija po izgovaranju od Budve i okoline složena i pisata u verse“.Na taj način uvodi i nove forme u književni život svoga vremena, daje osnov za dalja književnoistorijska, lingvistička i teatrološka izučavanja, ali i za promišljanja o mogućnostima uprizorenja njegovog života i djela u skladu sa novim dramskim ili pozorišnim poetikama.

Uslijed svega rečenog, jasno je da je široka lepeza mogućih naučno-istraživačkih pristupa životu i djelu Antuna Kojovića. Stoga će renomirani istoričari i teoretičari književnosti, jezika i pozorišta Budve, Crne Gore i regiona, govoriti o po jednom aspektu rada i života Antuna Kojovića. Učesnici će se okupiti na naučnom skupu, u trajanju od dva dana, u starogradskim prostorima Budve, kojima se kretao i u kojima je radio Kojović. 

Učesnici simpozijuma su: prof. dr Zlata Bojović, akademik SANU, prof. dr Siniša Jelušić, akademik CANU, prof. dr Branko Letić, akademik ANURS, prof. dr Nenad Vuković, akademik CANU, prof. dr Miodrag Jovanović, Mr Božena Jelušić, prof. Vida Ognjenović, reditelj, MA Stanka Jankovi Pivljanin, MA Dušan Medin, doc. dr Zlata Marjanović. 

U srijedu, 28. jula, nastavlja se i ovogodišnji dramski program festivala, na sceni između crkava, sa početkom u 21 č, predstavom Gradskog pozorišta iz Podgorice „Maca Papučarica“. Predstava je rađena po motivima priče Ele Peroci, a u režiji Davora Dragojevića.

Davor Dragojević, reditelj, o predstavi kaže: “MacaPapučarica, slovenačke književnice Ele Peroci, je klasikdječijeg, a i roditeljskog,  pričanja priča prije spavanja. U čemu je njena tajna? Možda u tačnom odabiru detalja izsvakodnevnog dječijeg života ili u jasnom i jednostavnompričanju priče upravo jezikom djece, načinom kako bi je djecaispripovijedala sama sebi. Upravo je to jedan od razloga zbogkojeg sam se odlučio da, po motivima ove priče, uradim itekst i da ovu divnu priču pretočimo u lutkarskupredstavu. Jednostavnost u pisanju, ali razumljivost i jasnaporuka koju ova priča nosi, preporučuje je i za manji uzrastdjece, već od tri godine.”

 

Dramatizaciju i režiju je radio Davor Dragojević, dizajn je radila Zorana Milošaković Tasić, koreografiju Slavka Nelević, a kompoziciju Alek Rodić. 

U predstavi igraju: Tihana Ćulafić, Sejfo Seferović, Dijana Dragojević, Marija Đurić, Pavle Popović. 

Molimo publiku da se striktno pridržava epidemioloških mjera tokom izvođenja programa XXXV festivala „Grad teatar“ (nošenje zaštitnih maski i dezinfekcija na ulazu su obavezni).

 

PODIJELI

Tagged under