Print this page

Budva: Utajili porez od 42.000 eura

Službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije – Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije su, u sadejstvu sa službenicima Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta, sprovodeći aktivnosti u okviru Operativnog tima za sprječavanje i otkrivanje počinilaca krivičnih djela utaja poreza i doprinosa, nedozvoljena trgovine i krijumčarenje, kao i operativnog plana “Evazija”, državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru podnijeli krivičnu prijavu protiv:

- S.J, izvršnog direktora i osnivača privrednog društva „Aura Vitalis“ d.o.o Budva, državljanina Bosne i Hercegovine, i
- pravnog lica „Aura Vitalis“ d.o.o Budva,

zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Osumnjičeni S.J. i pravno lice „Aura Vitalis“ su, kako se sumnja, počinili krivično djelo u periodu od 01.04.2015. godine do 01.03.2019. godine i to na način što je S.J. pribavio 72 dozvole za privremeni boravak radi zaposlenja stranih državljana koje je, shodno čl.67 Zakona o strancima, bio u obavezi da u roku od osam dana prijavi na obavezno socijalno osiguranje i s tim u vezi najmanje jednom u mjesecu izvrši obračun i isplatu zarade. S.J. to nije radio za većinu prijavljenih stranaca za dozvolu za boravak i rad. One je, kako se sumnja, u periodu 01.04.2015.godine do 24.01.2019.godine, u zavisnosti od mjeseca, prijavljivao od jednog do šest radnika, tako da je neto zaradu većini isplaćivao u gotovini, čime je prikrio podatke o svojim obavezama. Time je S.J, sumnja se, ne vršeći obračun i uplatu pripadajućih poreza, doprinosa i prireza na porez u korist Budžeta Crne Gore i Opštine Budva, oštetio Budžet i Opštinu za ukupni iznos od 41.687,80 eura, što je i konstatovano u zapisnicima Poreske uprave PJ Budva o izvršenom inspekcijskom nadzoru, a sve postupajući po zahtjevu službenika Uprave policije.

Sumnja se da je šteta koja je nastala po Budžet od strane osumnjičenih na ime neplaćenih poreza i doprinosa veća za još nekoliko desetina hiljada eura, što će biti predmet dalje kriminalističke obrade, jer su službenici Upave policije na gradilištu osumnjičenog pravnog lica u Budvi zatekli 28 radnika koji su, kako se sumnja, primali isplate na ruke u iznosima od 400 do 1.000 eura.

PODIJELI