Print this page

Cijene i dalje rastu

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u oktobru 2021. godine u odnosu na septembar 2021. godine u prosjeku su više za 0,7%. To je objavila Uprava za statistiku.

“Potrošačke cijene u oktobru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 3,8%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: cipela i ostale obuće; goriva i maziva za motorna vozila; odjeće; ulja i masti; hljeba i žitarica, farmaceutskih proizvoda. Potrošačke cijene u periodu januar-oktobar 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 2,0%”, navodi se u saopštenju.

PODIJELI