Print this page

E - marketing kao nužan dio oblikovanja brenda destinacije

E-marketing više se ne pominje u kontekstu novih medija i predstavlja nezaobilazan dio oblikovanja brenda destinacije, zaključeno je na sastanku povodom e-marketinga i promocije u turizmu koji organizuju UNWTO (Svjetska turistička organizacija), ETC (Evropska komisija za putovanja) i hrvatsko Ministarstvo turizma, a u čijem radu je učestvovao državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  Predrag Jelušić. Ovaj stručni skup pod nazivom Poboljšanje vještina u razvijanju, primjeni i vrjednovanju strategija i taktika e-marketinga održan je u Zadru, Hrvatska, 23-24 oktobra, uoči Dana hrvatskog turizma.

Cilj dešavanja bio je razmjena iskustava i informacija profesionalaca u oblasti turizma, sa akcentom na iskorištavanje prilika koje nudi e-marketing i kreiranje jakog benda neke destinacije. Tokom susreta predstavljen je i najnoviji priručnik za e-marketing turističkih destinacija UNWTO - ETCja.

 

Prisustvovali su profesionalci iz oblasti turizma, promocije i marketinga, predstavnici državne uprave i privatnog sektora, sa kojima su, između ostalog, razmijenjena mišljenja i informacije o najnovijim trendovima i izazovima u e-marketingu, promociji putem mobilnih tehnologija, evaluaciji e-marketing aktivnosti, brendiranju destinacije, ali i predstavljeni napori Crne Gore u dijelu promocije, sa akcentom na online turističku kampanju koja se ove godine sprovodi od strane Ministarstva, kao i planovi za budućnost.

 

Naime, dobra promocija ima presudan efekat na razvoj turizma, ali značajan uticaj i na druge izbore, uključujući investicione odluke. Stoga je Crna Gora uvela inovativnost u promociju i prilagodila se novim trendovima oglašavanja, realizujući ove godine kampanju Između planina i mora, kao i online kampanju putem Google-a, Trip Advisor-a, YuTube -a, Facebooka i dr.

 

Svjetska turistička organizacija je podorganizacija UN koja ima za cilj praćenje i razvijanje turizma u svijetu. To je vodeća međunarodna organizacija na području putovanja i turizma Osnovana 1976. godine koja sada ima 138 zemalja članica i više od 350 pridruženih članova (od vlada pojedinih zemalja do turističkih udruženja i privatnog sektora, poput vazduhoplovnih kompanija, hotela i turoperatora), sa sjedištem u Madridu.

 

Evropska komisija za putovanja je organizacija zadužena za promociju Evrope kao turističke destinacije, osnovana 1948 godine, s 33 zemlje članice, odnosno njihovih nacionalnih turističkih organizacija.

PODIJELI