Potrošačka korpa naspram prosječne zarade za Jul

Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori za Jul 2013. godine iznosila je 802.04 eura

 

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za mjesec jul 2013. godine iznosila je 802,4 eura, od čega se na hranu i bezalkoholna pića odnosi 259,5 eura, na neprehrambene proizvode i usluge 350,2 eura i vrijednost imputirane rente 192,7 eura. Ovo su podaci koje je juče objavio MONSTAT.

 

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u mjesecu julu 2013. godine, u odnosu na jun 2013. godine zabilježila je rast od 0,2%. Vrijednost minimalne potrošačke korpe za hranu i bezalkoholna pića u mjesecu julu 2013. godine, u odnosu na jun 2013. godine, zabilježila je pad od 0,8%. Vrijednost minimalne potrošačke korpe za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na jun 2013. godine, zabilježila je rast od 0,7%, dok je vrijednost imputirane rente u odnosu  na jun 2013. godine zabilježila rast od 0,6%.

 

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u julu 2013. godine, u odnosu na jul 2012. godine, povećana je za 1,9%, dok je u odnosu na decembar 2012. godine povećana za 0,4%.

 

 

Prosječna zarada (bruto) u julu 2013. godine u Crnoj Gori iznosila je 712 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 469 eura.

Ovo je danas saopšteno iz MONSTATA.

 

 

U odnosu na jun 2013. godine prosječna (neto) zarada u julu 2013. godine zabilježila je pad od 2,5%. Prosječna (neto) zarada u julu 2013. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je pad od 2,3%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2012. godini zabilježila pad od 3,7%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu 2013. godine u odnosu na jun 2013. godine zabilježile rast od 0,7% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 3,2%.

 

 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u julu 2013. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti: Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (6,0%), Informisanje i komunikacije (5,2%), Poslovanje sa nekretninama (5,2%), Vađenje ruda i kamena (3,4%), Saobraćaj i skladištenje (2,4%), Građevinarstvo (2,1%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,7%), Zdravstvena i soc. zaštita (0,8%), dok je pad zabilježen u sektorima: Prerađivačka industrija (17,2%), Usluge smještaja i ishrane (9,4%), Snabdijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (7,8%), Ostale uslužne djelatnosti (3,6%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (3,4%), Trgovina na veliko i trg. na malo, poprav. motor. vozila i motocikala (1,8%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpad. vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i sl. aktivn. (1,0%),Državna uprava, obavezno soc. osiguranje (1,0%),  Obrazovanje (0,9%), Umjetnost, zabava i rekreacija (0,8%) i Finansijske djelatnosti i djel. osiguranja (0,8%).

 

 

 

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti