Kriza ne popušta: Budvanska kasa biće teška 41 milion eura

Budžet opštine Budva za narednu, 2015. godinu, nacrtom je projektovan na 41,3 miliona eura. Ukupni primici su projektovani na 19,3 miliona, od poreza je planirano da se naplati 12,7 miliona, dok će 6,5 miliona eura biti inkasirano od taksi, naknada i ostalih prihoda.

 

Primici od prodaje imovine iznose 11 miliona eura, a odnose se na prodaju Kraljičine plaže koja se nalazi na granici sa opštinom Bar. Za bruto zarade i doprinose, opština će u 2015.godini morati da obezbjedi 5, 5 milona eura, a transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru iznosiće 2, 6 miliona eura. Najveći dio transfera biće uplaćen institucijama kulture i sporta i iznosi dva miliona eura. 

 

Kapitalni izdaci iznose 9, 3 miliona eura od kojih su izdaci za lokalnu infrastrukturu 5,5 miliona, za građevinske objekte 2 miliona, za uređenje zemljišta 200.000 eura, izdaci za opremu 778.000 eura i 825.000 za tekuće održavanje.

 

Opština namjerava da od naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za pravna lica naplati 6,3 miliona eura, a od građana po istom osnovu 4,6 miliona eura. Od naknade za korišćenje morskog dobra, opština Budva naredne godine naplatiće 1,3 miliona eura.

 

Rashodi za usluge po nacrtu budžeta iznose 3,1 miliona eura, od kojih je za službena putovanja opredijeljeno 103. 000 eura, reprezetaciju 149. 500 eura, za komunikacione usluge 200. 000, bankarske usluge I negativne kursne razlike 40. 000. Advokatske, notarske I prave usluge iznosiće 32. 000, konsultantske usluge, projeketi i studije su 55.000 eura, usluge stručnog usavršavanja 21. 000, a ostale usluge iznose 2, 5 miliona eura.

 

Otplata garancija iznosi 1,6 miliona eura, a otplata obaveza iz prethodnog perioda 11, 5 miliona eura.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti