Na tenderu Mogren, plaže na Školju i Ričardova glava

Javno preduzeće Morsko dobro raspisalo je prvi tender za zakup javnih kupališta na crnogorksoj obali. Ponuđeno je 26 budvanskih kupališta na Jazu, ispod Žute grede, Mogren I i Mogren Ii, Ričarodva glava, kao i kupališta na Školju, odnosno ostrvu Sveti Nikola. Zaiteresovanim se prvi put pruža mogućnost da zakupe dio najatraktivnijeg dijela crnogorske obale na pet godina. Ponude se dostavljuu do 11. marta, kada će biti organizovano javno otvaranje.

Primorske novine objavljuje u cjelosti tender:


1. U Budvi, zapadni kraj plaže Jaz, u dužini 140 m¹/površine 2972 m2, dio kat. parcele 553 KO Prijevor I, u zahvatu od granice kat. parcela 44 i 45 KO Prijevor I u zaleđu plaže, zapadno obodom do kraja plaže u dužini 140.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 1A u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti : konzervator za sladoled, 1kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa: ( za kupalište i privremeni objekat): 5.952,40 €

2. U Budvi, zapadni dio plaže Jaz, u dužini od 60 m¹/površine 1200 m2,  dio kat. parcele 553 KO Prijevor I, u zahvatu od granice kat. parcela 44 i 45 KO Prijevor I u zaleđu plaže, istočno obodom plaže  u dužini od 60.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 1B u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U      okviru  kupališta  nije    planirano         postavljanje     privremenih  objekata Minimalna cijena korišćenja/zakupa: 2.040.00 €

3. U Budvi, zapadni dio plaže Jaz, u dužini od 74 m¹/površine 1400 m2, dio kat.parcele 553 KO Prijevor I, u zahvatu od granice kat. parcela 50 i 51 KO Prijevor I u zaleđu plaže, istočno u dužini od 74.00 m¹, sa pripadajućim  akva prostorom, lokacija označena kao 1C u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti: konzervator za sladoled, 1kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 3.280,00 €

4. U Budvi, zapadni dio plaže Jaz, u dužini od 94 m¹/površine 2541 m2, dio kat. parcele 553 KO Prijevor I, u zahvatu od granice kat. parcela 74 i 75 KO Prijevor I u zaleđu plaže, zapadno u dužini od 94.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 1D u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti : plažni bar sa terasom, bar površine 12 m2 + tarasa 40 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 10.951,70 €

5. U Budvi, zapadni dio plaže Jaz, u dužini od 75 m¹/površine 2614 m2, dio kat. parcele 553 KO Prijevor I, u zahvatu od granice kat. parcela br. 74 i 75 KO Prijevor I u zaleđu plaže, istočno u dužini od 75.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 1E u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar sa terasom, bar površine 10 m2 + tarasa 20 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat) :1.0295,80 €

6. U Budvi, središnji dio plaže Jaz, u dužini od 58 m¹/površine 2200 m2, dio kat. parcele 553 KO Prijevor I, u zahvatu od linije granica kat. parcele 82 i 83 KO Prijevor I u zaleđu plaže, istočno u dužini od 58.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 1F u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata
Minimalna cijena korišćenja/zakupa: 3.740,00  €

7. U Budvi, središnji dio plaže Jaz, u dužini od 65 m¹/površine 2692 m 2, dio kat. parcele 553 KO Prijevor I, u zahvatu od središnje linije kat. parcele 88 KO Prijevor I u zaleđu plaže (istočne granice susjednog zahvata) istočno u dužini od 65.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 1G u   Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti : plažni bar, bar površine 10 m2 bez terase
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 9.648,40 €

8. U Budvi,  središnji dio plaže Jaz, u dužini od u dužini od 105 m¹/površine 4150 m2 , dio kat. parcele 553 KO Prijevor I, u zahvatu od linije granice kat. parcela 98 i 99/2 KO Prijevor I u zaleđu plaže, zapadno u dužini od 105.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 1H u   Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti : plažni bar sa terasom, bar površine 10 m2 + tarasa 100 m2
Uz kupališta planiran je: plutajući privremeni objekat–ponton,  lokacija označena 1.12 u Programu
                                               kiosk za prodaju karata-lokacija označena 1.11 u Programu
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremene objekte) :26.027,00 €

9. U Budvi, istočni dio plaže Jaz, u dužini od 27 m¹/površine 1100 m2, dio kat. parcele 553 KO Prijevor I, u zahvatu od granice kat. parcela 98 i 99/2 KO Prijevor I u zaleđu plaže, istočno u dužini od 27.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 1I u   Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti : konzervator za sladoled, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 2.770,00 €

10. U Budvi, istočni dio plaže Jaz, ispod Žute grede, u dužini od 75 m1/površine 759 m2, dio kat.parcele 553 KO Prijevor u zahvatu od Rta,  ispod  kat. parcele 552 KO Prijevor  I, od  istočnog kraja Velike plaže Jaz zapadno obodom pješčane plaže u dužini od 75.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 2A u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti : plažni bar sa terasom, bar površine 10 m2 + tarasa 32 m2
                                                                       konzervator za sladoled, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremene objekte): 4.025,20 €
11. U Budvi, istočni dio plaže Jaz, ispod Žute grede o dužini od 210 m1/2596 m2 i obalu koja se daje na državanje u dužini od 70 m1 uz zapadnu granicu kupališta, sve dio kat.parcele 553 KO Prijevor I u zahvatu sa zapada od Rta, ispod kat.parcele 550 KO Prijevor I, istočno obodom plaže u dužini od 70+210 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 2B u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti : ugostiteljski objekat sa terasom, objekat površine 25 m2 + tarasa 125 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 7.375,80 €

12. U Budvi, istočni kraj plaže Jaz, obuhvatajući kupalište u dužini od 80 m1/površine 1700 m2 sve dio kat. parcele 553 KO Prijevor I, između kupališta 2B i 2C2, u zahvatu od linije granice kat.parcela 549 i 550 KO Prijevor I zapadno u dužini od 30 m1 I istočno u dužini od 50 m1,  sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 2C1 u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti : plažni bar sa terasom, bar površine 18 m2 + tarasa 50 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat) : 4.674,00 €

13. U Budvi, istočni kraj plaže Jaz, obuhvatajući kupalište u dužini od 80 m1/površine 2264 m2 sve dio kat. parcele 553 K.O. Prijevor I, u zahvatu od linije granice kat.parcele 548 I 549 KO Prijevor I zapadno u dužini od 21 m1 i istočno u dužini od 59 m1, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 2C2 u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-ronilačko
U okviru kupališta može se odobriti : ugostiteljski objekat  sa terasom, objekat površine 25 m2 + tarasa 110 +10 m2
                                                                       objekat za skladištenje opreme, 16 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremene objekte) : 7.280,20 €

14. U Budvi,  plaža južno od Jaza  zvana Mali pijesak/Malaji,  obuhvatajući   kupalište u dužini od 80 m1/650 m2 i obalu koja se daje na održavanje sa  zapadne strane  zahvata kupališta u dužini od 75 m1, sve dio kat. parcele 553 KO Prijevor, od linije granice kat.parcela 547 I 544 KO Prijevor istočno obodom plaže u dužini od 75+80 m1,  sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena brojem 2D u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta : javno-romantično
U okviru kupališta može se odobriti : ugostiteljski objekat  sa terasom, objekat površine 25 m2 + tarasa 55 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 3.109,00 €

15 . U Budvi, kupalište u dužini od 95 m1/950m2,  istočno od Malog pijeska-Malaja,  dio kat. parcele 553 KO Prijevor, ispod kat.parcela 542 KO Prijevor I u zaleđu, u zahvatu 6 metara od istočne granice kupališta 2D u dužini od 95 m1, sa  pripadajućim akva prostorom, lokacija označena brojem 2G u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta : kupalište posebne namjene ( nudističko)
U okviru kupališta može se odobriti : plažni bar sa terasom, bar površine 10 m2 + tarasa 30 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat) : 2.460,00 €

16. U Budvi, kupališe na lokaciji Žuta greda u dužini od 40m1, ispod tunela,  dio kat. parcele 553 KO Prijevor, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena brojem 2F u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta : javno-izletničko
U okviru kupališta može se odobriti : plažni bar, bar površine 6 m2 bez tarase
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremene objekte) : 1.690,00 €17. U Budvi, na lokaciji Žuta greda, kupalište u dužini od 150 m1,  dio kat. parcele 553 KO Prijevor I i dio kat.parcele 3042 KO Budva od linije granice katastarskih opština Prijevor i Budva,  zapadno u dužini od 50 m1 i istočno u dužini od 100 m1, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena brojem 2E u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta : javno-izletničko
U okviru kupališta može se odobriti: ugostiteljski objekat plažni bar sa terasom, bar površine 20 m2 + terasa 50 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat)  : 2.784,00 €

18. U Budvi, plaža Mogren II, u dužini od 130 m¹/površine 1082 m2, dio kat.parcele 3043 KO Budva, od istočnog kraja plaže u dužini od 130 m1, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 3A u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta:javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti : konzervator za sladoled, 1 kom
                                                                       vitrina za  sokove, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremene objekte): 5.276,00 €
19. U Budvi, plaža Mogren I, u dužini od cca 100 m¹/1950 m2, kat. parcela 3044 KO Budva, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena brojem 3B u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta:javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti : plažni bar sa terasom, bar površine 30 m2 + terasa 90 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 15.447,00 €
20.  U Budvi, središnji dio plaža Brijeg od Budve (tzv.“Ričardova glava”), ispred Starog grada u dužini od 20 m¹/površine 240 m2, dio kat.parcele 3047 KO Budva, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 4B u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Tip kupališta : javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar sa terasom, bar površine 12 m2 + terasa 12 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 7.000,00  €
21. U Budvi, istočni kraj plaža Brijeg od Budve (tzv.“Ričardova glava”), ispred Starog grada u dužini od 53 m¹/površine 1100 m2,  dio kat.parcele 3046/2 KO Budva, od istočnog kraja plaže zapadno obodom u dužini od 53 m1, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 4C u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Tip kupališta : javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar sa terasom, bar površine 18 m2 + terasa 55 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 11.177,00  €
22. U Budvi,  plaža na sjeverozapadnom kraju ostrva Sv.Nikola-Školj, u dužini od 205 m1 + 40 m1+ 70 m1 / površine 6.300 m2+1000 m2+1300m2 ispred vlasničkih parcela, djelovi kat. parcela 3030 i 3032 KO Budva, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 5A u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Tip kupališta : javno-porodično
U okviru   kupališta   planiran je  privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, označen  kao lokacija 3.1. u Programu
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 10.450,00 €

23.U Budvi, plaža na ostrvu Sv.Nikola-Školj, u dužini od 40m1 / površine 250 m2,  na sjeverozapadnoj strani ostrva  sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 5A2 u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Tip kupališta : javno-izletničko
U okviru       kupališta     nije    planirano   postavljanje  privremenih objekata
Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 500 €
24. U Budvi, plaža na sjeveroistočnom dijelu ostrva Sv.Nikola-Školj, ispred vlasničkih parcela, u dužini od ukupno 170 m¹, javno kupalište u dužini od 90 m1/površine 985 m2 i obala koja se daje na održavanje uz  južnu granicu zahvata kupališta u dužini od 80 m1 sve dio kat.parcele 3033 KO Budva, u zahvatu od linije  granice kat.parcela 2996/1 i 2996/2  KO Budva u zaleđu istočno, obodom plaže u dužini od 170.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 5B u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Tip kupališta : javno-porodično
U okviru       kupališta     nije    planirano   postavljanje  privremenih objekata
Minimalna cijena korišćenja/zakupa: 1.000,00 €
25. U Budvi, plaža „Pod murvom“ na zapadnom dijelu ostrva Sv.Nikola-Školj, ispred vlasničkih parcela, u dužini od 100 m¹/površine 700 m2 , djelovi kat.parcela 3033 i 3034 KO Budva, u zahvatu od granice kat.parcela 2973/1 i 2995 KO Budva u zaleđu istočno obodom plaže u dužini od 100,00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 5C u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Tip kupališta: javno-romantično
U  okviru   kupališta   može se odobriti: ugostiteljski objekat sa terasom, objekat P=25 m2 + terasa P=35 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 4.239,00  €

26. U Budvi, na ostrvu Sv.Nikola-Školj,  ispred  vlasničkih parcela, u dužini od 33 m¹/300m2, dio kat.parcele 3037 KO Budva, u zahvatu od lnije granice kat.parcela 2973/10 I 2973/11 KO Budva u zaleđu, zapadno u dužini od 33 m1, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 5D u Programu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2019-2023.god. i Atlasu crnogorskih plaža.

Tip kupališta:javno-izletničko
U  okviru   kupališta   može se odobriti: ugostiteljski objekat sa terasom, objekat P=12 m2 + terasa P=15 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 2.924,00 €

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti