Print this page

Komunalije lete u nebo: za kvadrat novogradnje uz more komunalije će iznositi čak 387 eura

Nacrtom nove Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta od danas je na javnoj raspravi. Novim rješenjm predviđeno je da komunalije za stanogradnju u Budvi u njenom najatraktivnijem dijelu budu upola veće, pa za kvadrata novo izugrađenog apartmana, stana ili kuće, uz samo more – u takozvanoj ekskluzivnoj građevinskoj zoni od Jaza do Buljarice moraće se izdvojiti nevjerovatnih 387 eura, čak stotinu eura više od trenutno važeće cijene

Novu odluku sačinila je Služba za naplatu komunalija Opštine Budve, a razlog urgentnog donošenja nove odluke leži u obavezi Opštine Budva prema odluci Ustavnog suda koja je proglasila neustavnim beneficije koje su propisane dosadašnjom odlukom.


Ustavni sud je proglasio neustavnim član 66 odluke, koji se odnosi na beneficije za razne objekte , a opštinska Služba se upravo u svome radu oslanja na tu odluku i na član koji je proglašen neustavnim.


Kao još jedna od razloga hitnosti da lokalani parlament donese novu odluku o komunalijamaje i to što novi Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata predviđa isključivo naplatu za neto površinu objekta, dok važećom opštinskom odlukom tretira se bruto površina.


Novom odlukom samo bi se oslobodili od plaćanja komunalija investitori koji grade hotele sa 4+ zvjezdica uz izjavu revidenta i kasnije potvrde iz Ministarstva održivog razvoja i turizma da je registrovan kao hotel sa 4+ zvjezdica.


Povećanje cijena komunalija obrazloženo je time i što je Sekretrijat za investicije odredio gotovo duplo veće koeficijente opremljenosti od prethodnih pa je iz tog razloga predviđena cijena komunalija po zonama toliko uvećana.


Naime, koeficjent za ekskluzivnu zonu novom odlukom bi iznosio 3 umjesto dosadašnjih 2,25, za prvu zonu 2,4 umjesto dosadašnjih 1.8, za drugu zonu 1,9 umjesto 1,5, za treću zonu 1,5 umjesto 1,2 i za četvrtu zonu obračunavao bi se koeficijent opremljenosti od 1, što je jedino snižavanje, jer je do sada bio 1,05 .


I novom odlukom prosječni troškovi komunalnog opremanja građevinskog zemljišta iznose 129,29 eura po kvadratu. Međutim, kada se ova brojka pomnoži sa novim koeficijentima dobija se da komunalije za kvadrata novoizgrađenog objekta u ekskluzivnoj zoni iznosi 387,87 eura umjesto 290,90, u prvoj zoni 310 ,30 eura umjsto 232,72 eura, u drugoj zoni 245,65 eura umjesto 193,93, u trećoj zoni 193,94 umjesto dosadašnjih 155,15 i u četvrtoj zoni 129,29 eura, što je jeftinije, jer je do sada iznosio 135,75 eura.


Služba za naplatu komunalija uspjela je za protekle tri godine da naplati više od 30 miliona eura, čistog novca, koji je direktno ušao u opšptinsku kasu. Prekinula je sa praksom da se komunalije naplaćuju kompenzacijama. Upravo ovakav priliv od komunalije oporavio je Opštinu Budva koja je bila u finansijskoj dubiozi za vrijeme prethodne vlasti .


Novom odlukiom izbrisane su gotovo sve povoljnosti, koje su sada na snazi, a koje su odnosile na umanjenja iznosa komunalija za gradnju porodičnih kuća, turističkih vila, raznih vrsta hotela (apart , garni, kondo...). Čak se briše i stavka koja je bila na snazi da se komunalije umanjuju za petinu ukoliko se plaćaju odmah. Novom odlukom onaj ko bi kešom u roku od 15 dana izmirio komunalije imao bi povoljnost da mu se umanji iznos za deset odsto.

Ipak, ostavljene su povoljnosti da se komunalije mogu platiti u ratama i to na deset godina za objekte do 200 kvadrata kojima se rješavaju stambena pitanja, na pet godina za objekte do 500 kvadrata , a za ostale objekte na tri godine.

PODIJELI