Print this page

Januarski rok na Pomorskom fakultetu Kotor: Novi računarski centar dodatna podrška realizaciji ispita

Odziv studenata na završnim ispitima u januarskom roku na Pomorskom fakultetu Kotor je veliki, pa se ne očekuje veliki broj kandidata u naknadno odobrenom roku u martu, koji je Senat Univerziteta Crne Gore omogućio zbog pandemije izazvane virusom COVID 19.

Prodekan za nastavu prof. dr Milena Dževerdanović-Pejović navodi da i studenti iz regiona nesmetano prelaze granice, što važi i za studente, aktivne pomorce, te je prisustvo završnim i popravnim
ispitima veće u odnosu na prethodni period.

Završni ispiti u okviru januarskog ispitnog roka odvijaju se u prostorijama Fakulteta prema istaknutom rasporedu ispita koji je dostupan na sajtu ovog fakulteta.

U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, ističe prodekanka Dževerdanović-Pejović, i dalje je poseban naglasak na poštovanju higijenskih mjera (držanje distance, higijena ruku, nošenje maski), i
očuvanju zdravlja naših zaposlenih i studenata.

„Nastavno osoblje realizuje ispite u grupama, u učionicama i na simulatorima gdje se provjerava praktično znanje u okviru određenih stručnih predmeta. Prije ulaska u zgradu fakulteta provjerava se
tjelesna temperatura, a sjedeća mjesta u učionicama, računarskim centrima i amfiteatru su jasno markirana da bi se obezbjedila neophodna distanca između kandidata.

Pomorski fakultet Kotor je nedavno proširio svoje kapacitete savremenim računarskim centrom sa najnovijom kompjuterskom opremom i brzom internet konekcijom, koji je u vrijeme januarskog ispitnog roka, značajna podrška organizaciji.

„Ova sala je, osim za realizaciju nastave i ispita,  dostupna studentima za korišćenje, kako u  jutarnjim tako i popodnevnim satima“, navodi prodekanka Dževerdanović-Pejović.

Dodatni ispitni rok u martu realizovaće se prema rasporedu koji će biti pravovremeno istaknut, a u skladu sa pristiglim prijavama. Studenti koji se budu prijavili za polaganje ispita u martu, prodekanu za nastavu treba da dostave rješenje o samoizolaciji ili pozitivan ishod testa na virus.

PODIJELI

Tagged under