Print this page

Majušne kuće širom svijeta

Odjednom počinje ekspanzija kućica koje podsjećaju prije na kutiju šibica nego na kuće u kojoj je moguć život. Zahvaljujući modernoj arhitekturi i još boljoj tehnologiji, zaista počinje da važi pravilo "Manje je više".

1432311041-54f0d9d889efa_-_01-millertinyhouse-048-edit1-lgn.jpg1432311042-54eb987844570_-_tiny-houses-shelter-0215-xln-70320518.jpg1432311043-54eb9878d89d9_-_tiny-houses-relaxshacks-0215-xln-64680392.jpg1432311045-54eb98794d090_-_windriver-house.jpg1432311057-54eb987cb29fe_-_small-of-fame15-0215-xln-49277923.jpg1432311058-54eb987d398a1_-_small-of-fame10-0215-xln-24080125.jpg1432311061-54eb987e1f0f0_-_wedge-wheelhaus-lgn.jpg1432311065-54eb987f6d34e_-_img_9234-640x507.jpg1432311078-54eb98811c43d_-_131010_canoebay_104-he0yjb.jpg1432311090-54eb988377711_-_small-of-fame27-0215-xln-4450234.jpg1432311093-54eb988460ee6_-_loft2.jpg1432311103-54ea0f91c7469_-_tiny-heirloom-lake-0215-xln.jpg1432311108-54eb98864bb10_-_small-of-fame5-0215-xln-48572648.jpg1432311110-54eb9886af23a_-_tiny-houses-cheng-snyder-0215-xln-91881069.jpg1432311111-54eb988722f80_-_small-of-fame18-0215-xln-87069888.jpg1432311113-54eb9887812aa_-_small-of-fame14-0215-xln-70461932.jpg1432311117-54eb9888708a1_-_timthumb-xln.jpg1432311118-54eb9888c88ce_-_small-of-fame3-0215-xln-37122447.jpg1432311120-54eb98893c2fd_-_small-of-fame13-0215-xln-29755787.jpg1432311127-54eb988a7ca43_-_tiny-houses-tiny-texas-houses-0215-xln-49617868.jpg1432311142-54eb988bbad68_-_small-of-fame11-0215-xln-33910264.jpg

PODIJELI