Print this page

Morska voda dobrog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 72,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 11,8%  lokacija dobrog, dok je na 15,5% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.
Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše".
U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 12, na 2 lokacije voda je bila dobrog kvaliteta, dok je na 4 lokacije bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Od ukupno 15 lokacija u opštini Bar, na 12 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta, na jednoj dobrog, dok je na 4 lokacije bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, te je u ovom mjerenju na njih 26 voda bila odličnog kvaliteta, na 2 dobrog, a na 4 zadovoljavajućeg. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na 6 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta, na dvije dobrog, a na 1 zadovoljavajućeg. Na području opštine Kotor od ukupno 15 lokacija, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 8, dobrog na 3, te zadovoljavajućeg na 4 lokacije. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 16 ona bila odličnog, na 3 dobrog, a na 2 lokacije zadovoljavajućeg kvaliteta.

PODIJELI