Print this page

Morsko dobro:Crnoj Gori u sledećih pet godina nedostajaće minimalno 300.000 kvadrata plaža

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom saopštilo je da je upravljanje plažama i kupalištima, kao bitnim segmentom turističke ponude Crne Gore, definisano kao jedan od prioriteta u radu Javnog
preduzeća, koji pored uređenja, opremanja i standardizacije postojećih prirodnih i izgrađenih plaža, obuhvata i izgradnju i uređenje novih kupališta saglasno planskim dokumentima.

"Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, postupajući saglasno Zakonom utvrđenim nadležnostima, prepoznalo problem nedostatka plažnih površina i potrebu intenzivnijeg razvoja
kupališta kao bitnog segmenta turističke ponude i u cilju kvalitetnog pristupa rješavanju problema, saglasno Zakonu, angažovalo Konzorcijum koji čine „Hotelsko i destinacijsko savjetovanje“ d.o.o iz Zagreba, Fakultet za menadžment u ugostiteljstvu i turizmu iz Opatije, Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. iz Zagreba i društvo „Proficiscor“ d.o.o. iz Zagreba, koji je uradio Strategiju održivog
upravljanja plažama u Crnoj Gori.
Navedena Strategija održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori (od avgusta mjeseca 2017. godine) je, pored ostalog, dala pravce daljeg razvoja, unapređenja, tematizacije i standardizacije plaža na
Crnogorskoj obali", navode iz ovog preduzeća.

Kako dodaju u svojim polaznim konstatacijama, Strategija je sadržala i to da će Crnoj Gori u sledećih 5 godina nedostajati minimalno 300.000 m2 plaža za normalno odvijanje turističke sezone.
"Navedena Strategija potvrdila je opredjeljenje Javnog preduzeća da u svim narednim aktivnostima davanja u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra, kako dugoročnim tako i kratkoročnim, prioritet moraju imati plaže/kupališta. Saglasno toj strategiji, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je, u skladu sa važećom planskom dokumentacijom, od 2018. godine raspisalo 36 javnih poziva za zakup
obale za izgradnju novih kupališta prema planskim dokumentima. Ističemo da sami postupak javnog raspisa, osim uredne planske dokumentacije, podrazumijeva saglasnosti lokalnih samouprava, nadležnih
institucija, a zatim resornih Ministarstava i, u konačnom, Vlade Crne Gore.Novostvorene vrijednosti su vlasništvo države Crne Gore, te kao takve predstavljaju jasan javni interes, odnosno dobro u javnoj
upotrebi, što je i precizno navedeno u svakom pojedinačnom ugovoru.

Takođe, ovim putem želimo naglasiti da ovo Javno preduzeće, osim pomenutog, paralelno radi na obezbjeđivanju značajnih sredstava preko međunarodnih fondova, kako bi se maksimalno uspješno realizovali projekti revitalizacije pet javnih plaža (Mogren, Pržno, Petrovac, Sutomore, Žukotrlica), od kojih je samo za Sutomore i Žukotrlicu neophodno obezbijediti oko 13 miliona eura", naglašavaju iz ovog
preduzeća.

 
 

PODIJELI

Tagged under