Print this page

Na tri mjeseca osloboditi zakupnine ugostitelje i preduzetnike

Sekretarijat za zaštitu imovine uputio je dopis gradonačelniku Budve Marku Careviću da se zakupci ugostiteljskih terasa i poslovnih prostora u vlasništvu Opštine Budva oslobode zakupnine u naredna tri mjeseca zbog teške situacije koju je izazvala epidemija novog koronovirusa.

„Privremenim mjerama radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju zabranjen je rad ugostiteljskih objekata na teritoriji Crne Gore . Sekretarijat za zaštitu imovine sproveo je postupak javnog nadmetanja za davanje u zakup privremenih lokacija za postvaljanjen ugostiteljskih terasa na zemljištu u vlasništvu Opštine Budva, kao i poslovnih prostora u tržnom centru "TQ Plaza", ugovori su zaključeni i zakupci imaju obavezu redovnog izmirivanja zakupa za navedene površine“, naveo je sekretar za zaštitu imoovine Nikola Plamenac u dopisu Careviću.


Plamenac naglašava da je zakupcima privremenim mjerama zbog više sile zabranjen rad, te neizvjesno koliko će trajati epidemija, a samim tim i ukupna zabrana rada . On je predložio Careviću da preduzme radnje u okviru svojih nadležnosti.
„ Da se zakupci oslobode plaćaanja zakupnine za period april, maj i jun. Takođe, ako aktuelna situacija potraje duže od tog perioda , predlažemo da se zakupci oslobode zakupa do kraja tekuće godine.Svjesni činjenica da će aktuelna situacija proizvesti velike ekonomske gubitke po građane i privredu, smatramo da smo kao lokalna samouprava dužni da predložimo ovu mjeru koja ide u njihovu korist“, naveo je Plamenac.

PODIJELI