Print this page

Svi naftaši koji žele bušiti na Jadranu imali su ekološke incidente

Gotovo svim firmama kojima kojima su dodijeljene koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u Jadranu događali su se razni manji ekološki incidenti, piše H-alter.

 

Agencija za ugljovodonike izjavila je kako odabrane kompanije moraju imati visoke ekološke standarde te biti bez ekoloških incidenata u prošlosti. Niko, pa ni ova vlada, ne može tvrditi da je Jadran siguran i da nema razloga za zabrinutost. Jadranu se i bez ovih novih aktera znatno zagađenje naftom već događa zahvaljujući gustom prometu tankera i ostalih plovila, a država koja preživljava od jadranskog turizma nije uložila ni u jedan brod opremljen za skupljanje nafte koja se nađe u moru. Svi naftaši odabrani za koncesije imaju istoriju ekoloških incidenata kod istraživanja ili eksploatacije nafte.

 

 

Prema podacima EPA-e, Marathon je od septembra 2003. do januara 2010. prijavio 60 incidenata povezanih s curenjem nafte. Godine 2000. iz puknutog je Marathonovog cjevovoda u Winchesteru u saveznoj državi Kentucky iscurilo 1 900 000 litara nafte, a isti cjevovod im je procurio ponovo 2008.  Ista firma je u Sjevernoj Dakoti između 2009. i 2011. prijavila incidente u kojima je sveukupno iscurilo više od 22 hiljade galona nafte, pokazalo je istrašivanje novinara ProPublice, a sljedeće godine ih je Louisiana tužila za kršenje odredbi o zaštiti zraka. Prema podacima EPA-e Marathon je od septembra 2003. do januara 2010. prijavio 60 incidenata povezanih s curenjem nafte.

 

Firme kćerke austrijskog OMV-a, koji je u konzorciju za Jadran partner Marathonu, bilježe takođe nekoliko izliva nafte dovoljno velikih da dospiju u medije. Tako je u 2010. došlo do dva incidenta u moru 80 km od obale Novog Zelanda, a 2012. godine rumunska firma kćerka kažnjena je s nešto više od 28 hiljada dolara zbog izliva nafte iz puknute cijevi u rijeku Cotmeanu.

 

Prema izvještaju Amnesty Internationala ENI-jeva partner Agip Oil je prijavio 471 izliv nafte između januara i septembra 2013, a u poređenju sa Shellovih 138. ENI-jeva nigerijska partnerka krivi sabotaže za ovu katastrofalnu statistiku, ali Amnesty nije našao dokaze koji bi pokrijepili njihove tvrdnje. U 2012. godini Agip je prijavio 474 izliva, dok je Shell imao nih 207, iako Agip pokriva manje područje. Izlivi se događaju u području delte rijeke Nigera, truju podzemne vode i osnovu za šivot poljoprivrednog stanovništva koje od nafte nema nikakve koristi, ali trpi sve štete.

 

Partner ENI-ju s 40 % udjela je MedOilGas, firma u vlasništvu britanske Rockhopper Exploration, koja se takmiči i za istraživanja u podmorju Crne Gore. MedOilGas-ova platforma Ombrina Mare s italijanske strane Jadrana, u pokrajini Abruzzo, već godinama izaziva negodovanje stanovništva, ribara i aktivista. Tako je u Pescari protiv izgradnje platforme u aprilu 2013. protestovalo trideset hiljada ljudi. MedOil se ipak žalio na neke zahtjeve italijanskog ministarstva nadležnog za okoliš vezano uz okolišnu dozvolu za projekat, ali im je žalba odbačena, piše H-alter.

 

 

VEZANO: Odgovor Agencije za ugljovodonike republike Hrvatske na tekst u Primorskim

 

Izvor: Nezavisni.hr

PODIJELI