Print this page

Palastura i ježeva u Bokokotorskom zalivu sve više

U Bokokotorskom zalivu posljednjih godina je primjetan veći broj morskih ježeva i palastura koje mještani dovode u direktnu vezu sa čistijom vodom zaliva.


Novi kanalizacioni sistem koji odvodi otpadne vode u otvoreno more umnogome doprinosi čistoći zaliva, ali se po riječima dr Vesna Mačić iz kotorskog Instituta za biologiju mora, povratak ovih morskih organizama ne dovodi u direktnu vezu sa tim.
Naučnici Instituta prate kretanje palastura i prošle godine su ih mjerili na nekim lokacijama.
Iskustva iz regiona pokazuju da je takođe povećan njihov broj i ta pojava je na nivou Mediterana, pa se ne može usko govoriti o čistoći Bokokotorskog zaliva koja utiče na njihov broj.
Što se tiče morskih ježeva, ne može se sa sigurnošću reći da li se povećao njihov broj ili ne, kazala je dr Mačić, smatrajući da je u narodu pogrešno mišljenje da je čista voda tamo gdje su ježevi.
Ježevi uglavnom naseljavaju stjenovito dno i u zalivu ih ne može biti toliko koliko ih je na otvorenom moru gdje su stijene.
S obzirom da je na otvorenom moru čistija voda to je moguć razlog takvom mišljenju, objašnjava Mačićeva.
Da bi se precizno utvrdili faktori koji utiču na promjene morskih organizama, mora se raditi detaljan i dugoročni monitoring.
Ukoliko se dešavaju velike promjene biodiverziteta usljed visokih temperatura, a nije rađeno mjerenje u posljednih 20 do 50 godina, onda se ne može znati što se dešavalo, jer za to ne postopje podaci, kazala je dr Mačić.
Potrebno je imati dobre instrumente kojima bi se registrovale i najmanje promjene, kako bi se pratila dalja dešavanja u moru ali na žalost, naučnici Isntituta nemaju mogućnosti za takva istraživanja.
Oni rade samo osnovne monitoringe koji ne mogu da daju odgovore na pitanja što se konkretno dešava sa morskim organizmima.
Kod nekih korala u zalivu su uočljive promjene, jer su jako osjetljivi i reaguju na temperaturne razlike, ali za sada dr Mačić ne može sa sigurnošću reći da li su te pojave njihovog povlačenja većeg ili manjeg obima i da li je temperatura tome uzrok.
To su ispitivanja koja tek slijede, ukoliki naučni tim bude u prilici da se time bavi, zajključila je dr Mačić.

PODIJELI