Print this page

Propuštena prilika: Dječije igralište u Dubovici, Budva

Blog Dr Goran Ivo Marinovic

Svi prave greške. Važno je da se greške ne ponavljaju - Stefani Perkins

Sigurnim koracima “gazimo” u Novu godinu, a 2017. godinu i probleme sa kojima se budvanska zajednica suočavala želimo što prije da zaboravimo. Pored iskrene želje da progresivno razmišljamo i djelamo, ne možemo da prebolimo propuštenu priliku vezanu za prvo arhitektonsko projektovano dječije igarlište na teritoriji naše Opštine. Dozvolite da obrazložim.


4. septembra 2017. godine na adresi nevladine fondacije Budva2020, organizacije koju je 10. avgusta 2017. godine preuzelo novo rukovodstvo, nam se obratio Srđan Gregović v. d. sekretara Sekretarijata za komunalno-stambene poslove opštine Budva. Posle sastanka sa gospodinom Gregovićem i njegovim saradnikom Aleksandrom Popovićem dogovoren je rad na idejnom projektu igrališta u naselju Dubovica, Budva. Posle dogovora sa načelnim licima, sastavili smo tim arhitekata i otpočeli rad sa nadom da ćemo imati priliku da postavimo temelje dugoročnom planiranju javnih urbanih prostora u Budvi. Osvrćući se na arhitektonsku teoriju strukturalizma iz polovine 20. vijeka, postavili smo koncept za igralište kao sigurno i trajno rješenje za djecu sa teritorije opštine i sve goste grada. Proizvod našeg rada smo 1. decembra 2017. godine prezentovali činovnicima iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove opštine Budva. Nakon produktivnog sastanka dogovoreno je da će fondacija Budva 2020 donirati projekat gradu, a njeni arhitekti i planeri stajati na raspolaganju nadležnim organima u realiciji istog.


renderi iz idejnog projekta za dječije igralište u Dubovici, Budva

Da Vas podsjetimo, ovo igralište u naselju Dubovica je 10. decembra 2013. godine rekonstruisano pod pokrovoteljstvom kompanije „Stratex,“ koja između ostalih gazduje kompleksom „Dukley Gardens“ na Zavali. Nakon svega tri godine korišćenja, igralište je potpuno ruinirano i ostatke urbanog mobilijara su nadležni organi demonitarali u toku ljetnje turističke sezone 2017. Da se ovaj scenario ne bi ponovio, načelna lica iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove su se obratili fondaciji Budva 2020 sa zahtjevom da se isprojektuje dugoročno rješenje za budvansku djecu. Mi smo to i uradili. Gore navedeno idejno rješenje smo projektovali od materijala otpornih na vandalizam, koristeći lamelirane prednapregnute drvene grede i liveni beton sa posebnim emulzijama otpornim na udare i vremenske nepogode. Podloga za igraliste je podjeljena u dvije cjeline, za djecu mlađih uzrasta pijesak, a “Supersoft” sintetička podloga terena za basket i minifudbal.rekontruisano dječije igralište, januar 2018. Foto: Goran Ivo Marinović

Danas je očigledno da se greške ponavljaju i da živimo ciklično, od greške do greške, a da pritom ne naučimo mnogo. Krajem decembra 2017. opština Budva je rekonstruisala gore navedeno igralište sa istim materijalima i sličnim konceptom, kao što je to uradila 2013. godine kompanija „Stratex.“ Iz navedenog možemo zaključiti da je ovako rekonstrisano igralište pozivnica vandalima i ostalim štetnim urbanim akterima da se ponovo dekonstruiše i na taj način postane problem nekim budućim generacija. Isto nam je jasno da će dugoročno planiranje javnih površina na teritoriji opštine Budva sačekati neko bolje vrijeme. Uvjek ostaje nada da će tekuća godina biti bolja i da ćemo započeti sa dugoročnim stategijama razvoja javnih površina za buduće generacije.

U sljedećem obraćanu ću Vam detaljnije prezentovati idejni projekat dječijeg igrališta u naselju Golubovina, Budva. Možda će taj projekat biti početak projektovanja i planiranja javnih urbanih površina, tako potreban našem gradu, kojeg željno prizivamo.

PODIJELI