Print this page

Uspješno realizovana akcija čišćenja podmorja u Budvanskom zalivu

U periodu od 12.  do 18. juna pripadnici Uprave policije – Protivterorističke jedinice učestvovali su u projektu Očistimo podmorje" i dali nesebičan doprinos ovom projektu. Onsubili angažovani na čišćenju akvatorijuma Budvanskom zalivu i taj potez obuhvata pojas morskog dna od 100 metara udaljenosti od obale duž 1700 metara Slovenske plaže.

Projekat je realizovan na potezu od poluostrva Zavala do Luke Budva. Tom prilikom iz mora je izvučeno oko 2 tone različitog otpadnog materijala: kese, limenke, flaše, djelovi plažnog mobilijara, metalne i plastične cijevi i gume različitih veličina.

Za potrebe izvlačanja otpada iskorišteno je oko 200 kesa volumena 30 kg (izvučeno po 10 kg tereta u svakoj), 20-ak kolskih i kamionskih guma i oko 100 kg željeza, cijevi, krovnih konstrukcija itd. 

U akciji je učestvovalo devet ronilaca Protivterorističke jedinice sa plovilom. 

Služba za održivi razvoj morskog dobra je podržala inicijativu i  doprinos koji su pripadnici Protivterorističke jedinice dali akcijom za čisto podmorje i zaštitu morske sredine i još jednom pokazali brigu i odgovornost prema zajednici kao i mnogo puta do sada. 

Osim toga ronioci Protivterorističke jedinice su u brojnim slučajevima angažovani na humanim i spasilačkim misijama i akcijama na čemu im odajemo priznanje. 

Doprinos Službe za održivi razvoj dat je kroz nabavku vreća za sakupljanje otpada, a izvršena je i koordinacija sa preduzećem „Komunalno Budva" koje je svakog dana tokom trajanja akcije odvozilo skupljeni otpad. 

U ovom projektu su svoj puni doprinos i podršku dali i predstavnici Agencije za zaštutu životne sredine.

PODIJELI

Tagged under