Trodnevna radionica za Nacionalni plan reagovanja na pomorska zagađenja

Državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Zoran Radunović je naglasio značaj Nacionalnog plana koji treba da osigura brzo, srazmjerno i efikasno reagovanje na nacionalnom nivou na incidente na moru, koji su prouzrokovali ili mogu da prouzrokuju zagađenje morske sredine uljem i drugim opasnim i štetnim materijama.

'Kao potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora iz 1982. godine, Crna Gora ima obavezu da štiti i očuva morsku sredinu. Zagađenje mora je jedan od najvećih problema sa kojim se susreće današnje društvo. U tom smjeru sprovode se aktivnosti Ministarstva kapitalnih investicija, prije svega potvrđjivanjem medjunarodnih konvencija, izradom zakonskih i podzakonskih akata i aktivnostima koje iz toga proizilaze“, kazao je Radunović.
Na Konferenciji učestvuju predstavnici Ministarstava kapitalnih investicija, unutrašnjih poslova i ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Mornarice Vojske Crne Gore, Uprave pomorske sigurnosti i upravljanje lukama, Uprave za ugljovodonike, te Pomorskog fakuleta u Kotoru, Centra za ekotoksikološka ispitivanja, Agencije za zaštitu životne sredine i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.
Održava se u organizaciji Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama  u hotelu „Palas“ u Petrovcu.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti