Morski blog

Međunarodna organizacija za zaštitu i očuvanje mora i okeana „GLOBAL FISHING WATCH“, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorata za ribarstvo, organizovala je dvodnevnu radionicu u Budvi.

U Jadranskom moru, kod Istre, zabilježen je neobičan prizor.

Italijansko utočište za divlje životinje "Area Marina Protetta Miramare", objavilo je da je u Jadranu uočen drugi po veličini morski pas.

Hrvatski Institut za okeanografiju i ribarstvo upozorio je na sve veći broj otrovne ribe vatrenjača, poznate i pod nazivom riba paun.

MedFund, fond za zaštitu posvećen Mediteranskim morskim zaštićenim područjima, i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, preduzeće odgovorno za upravljanje morskim zaštićenim područjima (MZP) u Crnoj Gori, sa zadovoljstvom objavljuju saradnju u cilju podrške upravljanja prvim proglašenim morskim zaštićenim područjima u zemlji: Parkovima prirode “Platamuni” i “Katič”. Ovo partnerstvo predstavlja značajno dostignuće u očuvanju mora za Crnu Goru i Mediteran.

U Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore svečano je otvorena nova laboratorija za marikulturu.

Podvodni kulturni predjeli Crne Gore je multimedijalna manifestacija koja je dio multidisciplinarnog i multidimenzionalnog projekta Laboratorije za arheologiju pomorstva, Pomorskog fakulteta Kotor, Univerziteta Crne Gore.

Insitut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore bilježi da u našem moru ima ukupno 44 vrste ajkula i raža, što čini 75% svih vrsta hrskavičavih riba Jadrana – kako glasi njihov zajednički imenitelj. Kuriozitet je da je rijetka vrsta na Mediteranu – pješčani pas, primijećena na našoj obali, dok je najčešća vrsta od velikih ajkula pas modrulj. Međutim, ono sa čime se ajkule i raže suočavaju jeste masovno izumiranje.

(LAP) Crna Gora je ispunila obavezu preuzetu potpisivanjem UNESCO 2001 Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine.

Plavi rak je čest specijalitet i poslastica restorana na obalama zapadnog Atlantika, a kod nas na Jadranu predstavlja invazivnu štetočinu koja je dostigla veliku brojnost.

Opština Budva je partner na projektu BlueMed PLUS, na kome je u saradnji sa Univerzitetom u Kalabriji, regionima Apulia (Italija), Tesalija (Grčka) konsultantskom agencijom Atlantis iz Grčke i Opštinom Valona (Albanija), kapitalizovala najvažnija iskustva, rezultate i vrijednosti projekta BlueMed koji je završen 2020.godine.

Proljećna škola „Održivo korišćenje resursa u morskim i obalnim područjima“ održaće se na Univerzitetu Molize – Termoli, Italija, od 11. do 13. maja 2022. godine, u okviru projekta SMART ADRIA Blue Growth, na kojem je Ministarstvo ekonomskog razvoja vodeći partner.

Kroz dugi boravak pod vodom, u svojstvu instruktora podvodnih aktivnosti, postajem svjedok grubog narušavanja eko sistema od strane onog ko bi, po prirodi stvari, morao da se brine o istom i da živi zajedno sa prirodom, a ne da se ponaša kao predator u izobilju okruženja.

Ugradnja senzora koji će mjeriti određene parametre morske vode (nivo kiselosti ili alkalnosti (pH), slanost, kiseonik, temperaturu, zamućenost) predviđena je kroz jednu od tri ključne aktivnosti INTERREG ADRION projekta SEAVIEWS koja se odnosi na razvoj inovativnog virtualnog sistema ranog upozoravanja za sprječavanje i upravljanje zagađenjem mora iz različitih izvora.

Zaštićena morska područja, kao i područja preventivne zaštite značajan su element cjelokupne ambijcije Crne Gore u ostvarivanju svoje misije kao ekološke države. Briga o područjima koja zahtijevaju posebnu pažnju, kao i briga o cjelokupnom životnom ambijentu i prirodi, prioriteti su koje naša zemlja stavlja u prvi plan, trudeći se da ih zaštiti i očuva za buduće generacije.

Zaštita morskih područja je izuzetno značajno pitanje za našu zemlju i region, a njime nastojimo da očuvamo svoje prirodne resurse, biodiverzitet i uspostavimo kontrolu u razvoju našeg morskog i priobalnog područja, u skladu je s ustavnim opredjeljenjem Crne Gore kao ekološke države, ali i vizijom razvoja EU koja je istaknuta kroz Zeleni sporazum, poručila je glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom Zorka Kordić na promociji Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) i zaštićenih morskih područja u Crnoj Gori.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a u okviru GEF/UNEP Projekta “Promovisanje upravljanja zaštićenim područjima kroz integrisanu zaštitu morskih i priobalnih ekosistema u obalnom području Crne Gore”, izrađuje planove upravljanja za tri morska zaštićena područja: Park prirode “Platamuni”, Park prirode
“Katič” i Park prirode “Stari Ulcinj”.

U Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore održan je sastanak u okviru međunarodnog projekta Food4Health („Hrana za zdravlje“) koji se realizuje iz predpristupnih fonodova Evropske unije
u okviru poziva za tematske projekte prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom krenulo je sa projektima u cilju zaštite obale od klimatskih promjena i erozije, tako što je uradilo prije svega Bazne studije i idejna rješenja za pet plaža sa Univerzitetom iz Splita.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore apeluje na sve zakupce kupališta da su u skladu sa Ugovorom o korišćenju morskog dobra u obavezi da na vrijeme obezbijede spasilačku službu, odnosno propisan broj spasilaca prijavom lica za obuku novih spasilaca ili za ovjeru licence već obučenih spasilaca.

Potpisan ugovor sa kompanijom Alem Sistem doo Sarajevo za nabavku i ugradnju 5 senzora za mjerenje kvaliteta morske vode. Vrijednost ugovora 97.500 eura- saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

U cilju obilježavanja Mediteranskog dana obale, a u okviru Programa aktivnosti obilježavanja 30 godina ekološke države Crne Gore, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u saradnji sa Institutom za biologiju mora iz Kotora  je organizovalo akciju čišćenja morskog dna na prostoru od plaže Ričardova glava (Brijeg od Budve) do plaže Mogren u Budvi.

Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore svečano je otvorio Centar za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Akvarijum Boka“, kao svoju novu organizacionu jedinicu sa javnim akvarijumom i spasilačkim centrom za  morske kornjače.

Vlada Crne Gore je na posljednjoj sjednici, održanoj 30. jula, donijela Odluku o stavljanju pod preventivnu zaštitu lokalitete Sopot i Dražin vrt u Bokokotorskom zalivu.

U okviru  Food4Health IPA regionalnog projekta koji se realizuje u Italiji, Albaniji i Crnoj Gori -“Održivi i inovativni lanac vrijednosti Agro hrane i ribarstva za prekogranično tržište malih i srednjih preduzeća“ koji u Crnoj Gori realizuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, u Kotoru je organizovan je sastanak partnera sa ciljem definisanja budućeg pristupa projektu.

Prvi posjetioci Centra za zaštitu biodiverziteta Jadrana „Akvarijuma Boka“ juče su, u organizaciji Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, bili nagrađeni učenici Osnovne škole „Savo Ilić“.

Prošle je godine u sjevernom Jadranu zabilježena najveća količina rebraša, životinja nalik meduzama štetnih za riblji fond i turizam koje su najvjerojatnije stigle u balastnim vodama brodova, upozoravaju
hrvatski naučnici", piše HINA, a prenosi index.hr.

Kompanija Adriatic Marinas nastavlja dobru saradnju sa Institutom za biologiju mora, kroz realizovanje projekta SHAREMED u marini Porto Montenegro.

Postavljanjem bova na lokalitetima Dražin vrt i Sopot završene su sve aktivnosti na zaštiti staništa kolonija Zlatnog korala (lat. Savalia savaglia) predviđene projektom “Istraživanje i promocija koralnih zajednica u Bokokotorskom zalivu”, a koji su realizovali Institut za biologiju mora i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom.

Posjeta Sveučilištu u Splitu, za direktora i naučnog savjetnika Instituta za biologiju mora UCG, dr Aleksandra Joksimovića, predstavlja dodatnu sponu između Splita i Kotora koji tradicionalno ostvaruju dobru saradnju.

Prema studiji Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN), pogrešno odložen plastični otpad iz obalnih država sve više zagađuje Mediteran.

Danas su ribolovci Jovanovic Milos i Jovanović Miroslav u Budvi ulovili tunu od 177.30 kg dužine 210 cm.