Javno nadmetanje za zakup terasa ugostiteljskih objekata u Budvi

Morsko dobro raspislao je juče tender za zakup 37 ugostiteljskih terasa u Budvi. Javno nadmetanje biće organizovano 19. aprila. Predmet javnog poziva je zakup zemljišta u državnoj svojini za postavljanje terasa ugostiteljskih objekata u zoni morskog dobra u opštini Budva prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. god. koji je donijelo Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Pogledajte o kojim terasama je riječ :1. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskiog objekat »Olimpia R« sa terasom, na dijelu kat. parcela 2872/1, 2872/2 i 3057/1 K.O. Budva, lokacija označena brojem 4.30 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P2=194 m2, terasa na pijesku P=110 m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 13.980,00 €


2. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »La Mirage«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.3 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine terasa P1=31m2 , P2=35m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 3.040,00 €


3. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Obala«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.4 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P1=19m2 , P2=17m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.660,00 €


4. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Plaža«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.5 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P1=12m2 , P2=15m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.240,00 €

5. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat- terasa ugostiteljskog objekta »Horizonti«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.6 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P1=30m2 , P2=30m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 2.760,00 €6. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat-terasa hotela »Aleksandar«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.7 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P1=130m2 , P2=30m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 7.360,00 €

7. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Tri ribara«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.8 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P1=58.90m2 , P2=44.55m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 4.760,00 €

8. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Škorpion«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.9 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=51 m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 2.350,00 €

9. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.10 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=30 m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.380,00 €

10. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.11 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=16,72 m2

Početna cijena sezonskog zakupa: 770,00 €

11. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Nevena«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.12 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=35m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.610,00 €

12. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat- terasa ugostiteljskog objekta »Dolce Vita«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.13 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=69m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 3.170,00 €

13. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Nini«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.14 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P1=32m2, P2=48m2

Početna cijena sezonskog zakupa: 3.680,00 €

14. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Porat«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.15 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P1=108m2, P2=42m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 6.900,00 €

15. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Kaktus«, na dijelu kat. parcele 1448 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.18 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=50m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.950,00 €

16. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Langust«, na dijelu kat. parcele 917/2 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.2 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=45m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 2.070,00 €

17. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Nika«, na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.3 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=15m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 690,00 €

18. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Mlin«, na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.4 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=31m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.430,00 €

19. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Palma«, na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.5 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=6m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 280,00 €

20. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Fini porat«, na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.6 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=14m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 640,00 €

21. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »More«, na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.7 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=20.40m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 940,00 €

22. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat -terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 1876 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.9 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=5m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 230,00 €

23. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Pržno«, na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.10 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=49m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 2.250,00 €

24. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.11 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=20m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 920,00 €25. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Blanila«, na dijelu kat. parcele 957/1 i 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.12 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=48m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 2.210,00 €

26. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Castello«, na dijelu kat. parcele 1373/2 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.2 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=20.40m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 800,00 €

27. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Lazaret«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.3 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, terasa sa donje strane šetališta površine P=31.50m2, terasa sa gornje strane šetališta površine P=8m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.540,00 €

28. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Tramontana« sa drvenim pultom, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.4 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površina terase P=44m2, površina pulta P=1.5m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.780,00 €

29. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Orada«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.5 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=60m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 2.340,00 €

30. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Ambasador«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.6 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=100m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 3.900,00 €

31. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Dominus«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.7 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=110m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 4.290,00 €

32. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »MTV«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.8 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=82m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 3.110,00 €


33. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Sutjeska«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.13 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=160m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 6.240,00 €


34. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Kuba«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.14 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=78m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 3.040,00 €

35. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Kiss me«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.15 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=79m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 3.080,00 €

36. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.16 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=65m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 2.540,00 €


Početne cijene sezonskog zakupa date su bez uračunatog PDV-A. Davanje u zakup vrši se putem javnog nadmetanja ( aukcije ).

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja