Pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju DOO "Parking servis Budva"

Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO "Parking servis Budva" - Budva za 2018. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja DOO "Parking servis Budva" - Budva za 2018. godinu.


Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja navoda subjekta revizije sadržanih u izjašnjenju na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Zoran Jelić (Rukovodilac Kolegijuma) i predsjednik Senata dr Milan Dabović (Član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Ne modifikujući izraženo mišljenje na finansijsku reviziju, nadležni Kolegijum DRI skreće pažnju da Društvo nije u Aktivi Bilansa stanja na računu 288 – Odložena poreska sredstva evidentiralo sredstva u iznosu od 13.539,58€, koje su nastala kao posledica privremenih poreskih razlika između sadašnje vrijednosti sredstava utvrđene u računovodstvene svrhe i sadašnje – neotpisane vrijednosti sredstava u poreske svrhe u periodu od 2014. do 2018. godine.

Društvo nije u skladu sa MRS 12 - Porez na dobit, uzelo u obzir privremene razlike neotpisanih vrijednosti sredstava u računovodstvene i poreske svrhe i po tom osnovu u Glavnoj knjizi i Pasivi Bilansu stanja Društva nije na računu 341 - Neraspoređena dobit iz prethodnog perioda evidentralo dobit u iznosu iznos od 13.539,58€, od čega se iznos od 11.458,74€ odnosi na period 2014 - 2017. godine, a iznos od 2.080,84 na manje iskazanu neto dobit u 2018. godini.

Društvo je u postupku revizije, a u skladu sa MRS 8, izvršilo ispravku greški iz prethodnog perioda i u Glavnoj knjizi evidentiralo odložena poreska sredstva na računu 288 i istovremeno uvećalo račun 340 – Neraspoređena dobit prethodnih godina za iznos od 13.539,58€.

Revizijom pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Parking servis Budva" - Budva za 2018. godinu, utvrđeno je da Društvo nije u potpunosti uskladilo poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima.

Revizijom su utvrđena odstupanja i neusklađenosti poslovanja Društva sa sljedećim propisima: Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, Uredbe o poreskoj registar kasi, Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica i Odlukom o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji Opštine Budva.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Parking servis Budva“ - Budva za 2018. godinu je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI www.dri.co.me.Saopšteno iz DRI Izvor: Portal Analitika

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja